Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Учбові програми
Атестація

 

Навчальна література
План-графік проведення навчання
Заявка-анкета для участі в навчальній програмі та/або іспиті
Заява на навчання
Заява на участь в кваліфікаційному іспиті

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Сторінка ректора

Леонов Дмитро Анатолійович
Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку, професор кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Голова Ради Асоціації юристів фондового ринку, Голова Ради Української асоціації інвестиційного бізнесу.

 

Освіта.

Має дві вищих освіти: економічну (Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченко, спеціальність "Фінанси та кредит" ( 1985-1991), юридичну (Національна академія внутрішніх справ України, спеціальність "Правознавство"( 1996-2000). В 2007 році закінчив докторантуру Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Проходив навчання на програмах Міжнародного фінансового менеджменту й бухгалтерського обліку (Віденський економічний університет), Корпоративного фінансового менеджменту при приватизації (Польський центр приватизації), Корпоративного управління при приватизації й реструктуризації (Інститут економічного розвитку Світового банку).

 

Науковий ступінь, вчене звання.

Кандидат економічних наук, професор.

 

Педагогічна діяльність.

25 років викладає фінансові дисципліни в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

За цей період викладав дисципліни "Фінанси", "Державні фінанси", "Міжнародні фінанси", "Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності", "Валютно-фінансові операції комерційних банків в сфері зовнішньоекономічної діяльності", "Ринок фінансових послуг". Є співрозробником типових навчальних програм за дисциплінами "Міжнародні фінанси" (1992) та "Ринок фінансових послуг"(1998), викладання яких вперше в Україні було запроваджено в Київському національному економічному університеті, та які були визначені Міністерством освіти та науки України як нормативні дисципліни для підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти за спеціальністю "Фінанси".

З 2000 року очолює Український інститут розвитку фондового ринку (державний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, Навчально-методичний центр Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку).

У співробітництві з державними регуляторними органами (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг) здійснював керівництво та приймав безпосередню участь у розробці навчально-методичного забезпечення та запровадженні систем підготовки та підвищення кваліфікації фахівців професійних учасників фондового ринку та ринків фінансових послуг (торговців цінними паперами, компаній з управління активами інституційних інвесторів, кредитних спілок, ломбардів, недержавних пенсійних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, фінансових компаній, керівників, фахівців з фінансового моніторингу та головних бухгалтерів фінансових установ).

 

Наукова та експертна діяльність.

Здійснював наукове керівництво та брав участь у виконанні науково-дослідних робіт в рамках науково-дослідних програм Міністерства освіти та науки України, Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

Активно співпрацює з міжнародними організаціями. З 2000 року співпрацював в якості експерта-консультанта Світового банку, проектів USAID та ЄС з питань правової реформи, податкової реформи, пенсійної реформи, розвитку фінансового сектора й корпоративного управління, євроінтеграції фінансового сектору України. З часу заснування в 2004р. по 2006 р. був членом "Комісії Блакитної Стрічки" ПР ООН - експертом з питань розвитку фінансового сектора.

Бере активну участь у законотворчому процесі. Член авторських колективів понад 20 законопроектів (зокрема, прийнятих Верховною Радою України проектів законів "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про інститути спільного інвестування", тощо), а також низки проектів указів Президента України, державних програм та концепцій в сфері фінансового сектору, фондового ринку, корпоративного управління, оподатковування й інвестиційної діяльності.

 

Професійна діяльність на фінансовому ринку.

Здійснює професійну діяльність на фінансовому ринку України: з 1993 по 1995 роки працював в банківській сфері, з 1995 року співпрацює з інвестиційними компаніями, компаніями з управління активами інституційних інвесторів, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, адміністраторами недержавних пенсійних фондів.

Очолює два професійних об'єднання фондового ринку: є Головою Ради Асоціації юристів фондового ринку (з 1998 року) та Головуючим Української асоціації інвестиційного бізнесу (з 2007 року).

 

Публікації та видавнича діяльність

Автор та співавтор понад 100 публікацій (у т.ч. більше 70 наукових публікацій та 20 навчальних посібників), присвячених питанням інвестиційної діяльності, фінансового ринку, ринку фінансових послуг, корпоративних фінансів, корпоративного права й управління, оподатковування й бухгалтерського обліку, недержавного пенсійного забезпечення, діяльності небанківських фінансових установ, фінансового моніторингу, державного регулювання ринку цінних паперів.

Провадить активну журналістську діяльність в якості редактора та керівника видавництва спеціалізованих економічних видань. З 1998 року є заступником головного редактора та керівником видавництва офіційних видань Державної (Національної) комісії з цінних паперів і фондового ринку - науково-аналітичного журналу "Ринок цінних паперів України", інформаційно-аналітичного тижневика "Цінні папери України", щоденного інформаційного бюлетеня "Бюлетень. Цінні папери України". З 2001 року є головним редактором журналу "Акціонерне товариство".

 

Громадська діяльність.

Бере активну участь у роботі консультативно-дорадчих органів та громадських рад при органах державної влади.

Є членом Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (з 2008 р.), Головою Громадської ради при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Консультаційно-експертної ради Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Певний час був членом Консультаційно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (1996-2012), Координаційної ради із запровадження корпоративного управління в акціонерних товариствах при Кабінеті Міністрів України (2002-2005), Консультаційно-експертної ради Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (2003- 2007), Громадської ради при Державному агентстві України з інвестицій та інновацій (2007 - 2010), Громадської колегії Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики (2008-2012), членом Комітету з економічних реформ при Президентові України (2010-2014), Головою Громадської ради при Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (2011-2014), членом Громадської ради при Фонді державного майна України (2011-2014).

 

Нагороди та професійні відзнаки

Відзначений почесним званням "Заслужений економіст України", подякою Президента України, "Знаком пошани" Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, "Знаком пошани" Фонду державного майна України, знаком "Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана".

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

10.12.18 - 20.12.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
21.12.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

17.12.18 - 20.12.18
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
21.12.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

14.01.19 - 24.01.19
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
25.01.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

21.01.19 - 24.01.19
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
25.01.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

11.02.19 - 21.02.19
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.02.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.02.19 - 21.02.19
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.02.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №76/15 від 20.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2018  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку