Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Сторінка ректора


Леонов Дмитро Анатолійович

Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку Публікації

Освіта

Має дві вищих освіти: економічну (Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка, спеціальність «Фінанси та кредит» (1985-1991), юридичну (Національна академія внутрішніх справ України, спеціальність «Правознавство» (1996-2000). В 2008 році закінчив докторантуру Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Проходив навчання на програмах Міжнародного фінансового менеджменту й бухгалтерського обліку (Віденський економічний університет), Корпоративного фінансового менеджменту при приватизації (Польський центр приватизації), Корпоративного управління при приватизації й реструктуризації (Інститут економічного розвитку Світового банку).


Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат економічних наук, професор.


Педагогічна діяльність

30 років викладав фінансові дисципліни в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

За цей період викладав дисципліни «Фінанси», «Державні фінанси», «Міжнародні фінанси», «Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності», «Валютно-фінансові операції комерційних банків в сфері зовнішньоекономічної діяльності», «Ринок фінансових послуг». Є співрозробником типових навчальних програм за дисциплінами «Міжнародні фінанси» (1992) та «Ринок фінансових послуг» (1998), викладання яких вперше в Україні було запроваджено в Київському національному економічному університеті, та які були визначені Міністерством освіти та науки України як нормативні дисципліни для підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти за спеціальністю «Фінанси».

З 2000 року очолює Український інститут розвитку фондового ринку - Навчально-методичний центр Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

У співробітництві з державними регуляторними органами (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг) здійснював керівництво та приймав безпосередню участь у розробці навчально-методичного забезпечення та запровадженні систем підготовки та підвищення кваліфікації фахівців професійних учасників фондового ринку та ринків фінансових послуг (торговців цінними паперами, компаній з управління активами інституційних інвесторів, кредитних спілок, ломбардів, недержавних пенсійних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, фінансових компаній, керівників, фахівців з фінансового моніторингу та головних бухгалтерів фінансових установ).


Наукова та експертна діяльність

Здійснював наукове керівництво та брав участь у виконанні науково-дослідних робіт в рамках науково-дослідних програм Міністерства освіти та науки України, Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

Активно співпрацює з міжнародними організаціями. З 2000 року співпрацював в якості експерта-консультанта Світового банку, проектів USAID та ЄС з питань правової реформи, податкової реформи, пенсійної реформи, розвитку фінансового сектора й корпоративного управління, євроінтеграції фінансового сектору України. З часу заснування в 2004 р. по 2006 р. був членом «Комісії Блакитної Стрічки» ПР ООН - експертом з питань розвитку фінансового сектора.

Бере активну участь у законотворчому процесі. Член авторських колективів понад 20 законопроектів (зокрема, прийнятих Верховною Радою України проектів законів «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про інститути спільного інвестування», тощо), а також низки проектів указів Президента України, державних програм та концепцій в сфері фінансового сектору, фондового ринку, корпоративного управління, оподатковування й інвестиційної діяльності.


Професійна діяльність на фінансовому ринку

Здійснює професійну діяльність на фінансовому ринку України: з 1993 по 1995 роки працював в банківській сфері, з 1995 року співпрацює з інвестиційними компаніями, компаніями з управління активами інституційних інвесторів, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, адміністраторами недержавних пенсійних фондів.


Публікації та видавнича діяльність

Автор та співавтор понад 100 публікацій (у т.ч. більше 70 наукових публікацій та 20 навчальних посібників), присвячених питанням інвестиційної діяльності, фінансового ринку, ринку фінансових послуг, корпоративних фінансів, корпоративного права й управління, оподатковування й бухгалтерського обліку, недержавного пенсійного забезпечення, діяльності небанківських фінансових установ, фінансового моніторингу, державного регулювання ринку цінних паперів.

Провадить активну журналістську діяльність в якості редактора та керівника видавництва спеціалізованих економічних видань. З 1998 по 2019 роки був заступником головного редактора науково-аналітичного журналу «Ринок цінних паперів України». З 2001 року є головним редактором журналу «Акціонерне товариство». З 1998 по 2016 роки був заступником головного редактора офіційних видань Державної (Національної) комісії з цінних паперів та фондового ринку - інформаційно-аналітичного тижневика «Цінні папери України», щоденного інформаційного бюлетеня «Бюлетень. Цінні папери України»


Громадська діяльність

Входить до складу керівних органів професійних об'єднань фондового ринку та громадських організацій.

Голова Ради Асоціації юристів фондового ринку (з 1998 року). З 1999 по 2021 рік входив до складу ради Української асоціації інвестиційного бізнесу (з 2007 по 2021 рік обіймав посаду Головуючого Української асоціації інвестиційного бізнесу).

Бере активну участь у роботі консультативно-дорадчих органів та громадських рад при органах державної влади.

Певний час був членом Консультаційно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (1996-2012), Координаційної ради із запровадження корпоративного управління в акціонерних товариствах при Кабінеті Міністрів України (2002-2005), Консультаційно-експертної ради Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (2003-2007), Громадської ради при Державному агентстві України з інвестицій та інновацій (2007-2010), Громадської колегії Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики (2008-2012), Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (2008-2010), Комітету з економічних реформ при Президентові України (2010-2014), Громадської ради при Фонді державного майна України (2011-2014), Головою Громадської ради при Державній (Національній) комісії з цінних паперів та фондового ринку (2011-2016).


Нагороди та професійні відзнаки

Відзначений почесним званням «Заслужений економіст України», подякою Президента України, «Знаком пошани» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, «Знаком пошани» Фонду державного майна України, знаком «Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана».


©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку