Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Учбові програми
Атестація

 

Навчальна література
План-графік проведення навчання
Заявка на участь в навчанні

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Викладачі
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Головна

Український інститут розвитку фондового ринкуУкраїнський інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету (УІРФР) - науково-дослідна установа та державний вищий навчальний заклад (ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності, рішення ДАК від 23.11.1999, протокол №23 (вперше), наказ МОН України від 08.09.2016 №1422-Л (переоформлення)

Навчально-методичний центр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Методичний центр з питань бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Навчання, професійна підготовка, підвищення кваліфікації за наступними напрямами: Підготовка фахівців з питань фондового ринку , Проведення семінарів з найбільш актуальних питань ринків фінансових послуг України

Редакція та видавець Журналу "Ринок цінних паперів України"(включено ВАК України до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт за напрямком «Економічні науки»).

Розцінки на навчальні посібники ФР-2015: Завантажити price.doc , Завантажити файл price.pdf

Український інститут розвитку фондового ринку повідомляє,
що з 1 вересня 2017 року набувають чинності зміни порядку допуску осіб до складання кваліфікаційного іспиту з питань фондового ринку, визначені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно- правових актів» від 08.10.2013 № 2186, а саме:
”З 1 вересня 2017 року. будь-які особи, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, повинні мати освіту освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж ”спеціаліст” або ”магістр” за однією зі спеціальностей, визначених у пункті 2.5 розділу 2 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Комісії від 24.09.1996 №215, відповідно до Переліку спеціальностей.
Ці вимоги не застосовуються до осіб, які мають загальний стаж роботи на фондовому ринку за будь-яким видом професійної діяльності не менше дев’яти років, а саме стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів.”.

Лист Комісії від 17.07.2017 № 08/05/13855 додається.


Журналу "Ринок цінних паперів України" № 1-2/2017
ФІНАНСОВА НАУКА: ГЕНЕЗА, ЕВОЛЮЦІЯ ТА РОЗВИТОК
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЖВАВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
МІСЦЕ БАНКІВ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Наслідки реалізації першого етапу реформування банківського сектору України
ГЛОБАЛЬНІ СИСТЕМНО ЗНАЧИМІ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Рівень інвестиційного потенціалу фондового ринку України
ІНСТРУМЕНТИ ХЕДЖУВАННЯ ТА УМОВИ ЇХ ОБІГУ
 
 

 

Ми на Facebook

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

17.09.18 - 27.09.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
28.09.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

17.09.18 - 27.09.18
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
27.09.2018 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

24.09.18 - 27.09.18
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
28.09.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

16.10.18 - 25.10.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
26.10.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

22.10.18 - 25.10.18
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
26.10.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

12.11.18 - 22.11.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
23.11.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №77/15 від 20.11.2017 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань аудиту на фондовому ринку
* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №76/15 від 20.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

Заявка на участь
в навчанні »
©  2001-2018  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку