Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталуПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
Практичні вміння та навички: головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків

(таксономія розділу Програми ІV. Практичні вміння та навички: головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків,
додаток 20 до рішення НКЦПФР від 24.12.2020 № 833)

1. Бухгалтерський облік в Україні

2. Теоретичні засади підготовки фінансової звітності за МСФЗ (МСБО 1 «Подання фінансової звітності»)

3. Звіт про фінансовий стан

4. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід

5. Звіт про зміни у власному капіталі

6. Звіт про рух грошових коштів (відповідно до МСБО 1 та МСБО 7)

7. Фінансові інструменти

8. Зменшення корисності активів (МСБО 36)

9. Оцінка справедливої вартості (МСФЗ 13)

10. Розкриття інформації в примітках до фінансової звітності

11. Об’єднання бізнесу (МСФЗ 3) та спільна діяльність (МСФЗ 11)

12. Консолідована фінансова звітність (МСФЗ 10)

13. Інвестиції в асоційовані підприємства (МСБО 28)

14. Аналіз фінансової звітності

15. Підготовка фінансової звітності для подання її в єдиному електронному форматі (Таксономія XBRL)

Разом лекційних занять - 20 год.Програма навчального курсу акредитована Українською асоціацією інвестиційного бізнесу (рішення Ради УАІБ № 2 від 31.08.2022 р.)

Відповідно до пункту 6.4 Порядку фіксації стану безперервного професійного розвитку фахівців на ринках капіталу та нарахування токенів (затверджено рішенням Ради УАІБ від 09.09.2021, погоджено рішенням НКЦПФР від 13.10.2021 № 942) максимальна кількість токенів, яка може бути нарахована за цим розділом затвердженої НКЦПФР програми, становить 33 токени.

Особам, які пройшли навчання за програмою навчального курсу нараховується 22 токени.

Особа, яка пройшла навчання, може скласти підсумковий іспит з перевірки знань за програмою навчального курсу у вигляді тестування.

В разі успішного складання підсумкового іспиту загальна кількість нарахованих токенів за підсумками навчання та тестування складатиме 33 токени.

За результатами участі в навчальних заходах слухачу видаються відповідні Свідоцтва.

<<< НАЗАД

 

 ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
Практичні вміння та навички
червень 2023 року

Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
©  2001-2023  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку