Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram УІРФР в Facebook

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталуПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
Спеціальне законодавство на ринках капіталу та організованих товарних ринках: діяльність з управління активами інституційних інвесторів

(таксономія розділу Програми ІІІ. Спеціальне законодавство на ринках капіталу та організованих товарних ринках: діяльність з управління активами інституційних інвесторів,
додаток 5 до рішення НКЦПФР від 24.12.2020 № 833)

1. Базові засади здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів. Класифікація ІСІ та особливості обігу цінних паперів ІСІ

2. Активи інституційних інвесторів (ІСІ та НПФ)

3. Взаємодія керуючого активами з особами, що обслуговують інституційного інвестора (оцінювач, аудитор, інвестиційна фірма, адміністратор пенсійних фондів, депозитарна та біржова система)

4. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів

5. Вимоги до складу і структури активів ІСІ, НПФ

6. Винагорода компанії з управління активами

7. Розкриття інформації про діяльність ІСІ та звітність компанії з управління активами

8. Пруденційний нагляд за діяльністю з управління активами інституційних інвесторів та управління ризиками

Разом лекційних занять - 20 год.Програма навчального курсу акредитована Українською асоціацією інвестиційного бізнесу (рішення Ради УАІБ № 2 від 31.08.2022 р.)

Відповідно до пункту 6.4 Порядку фіксації стану безперервного професійного розвитку фахівців на ринках капіталу та нарахування токенів (затверджено рішенням Ради УАІБ від 09.09.2021, погоджено рішенням НКЦПФР від 13.10.2021 № 942) максимальна кількість токенів, яка може бути нарахована за цим розділом затвердженої НКЦПФР програми, становить 33 токени.

Особам, які пройшли навчання за програмою навчального курсу нараховується 22 токени.

Особа, яка пройшла навчання, може скласти підсумковий іспит з перевірки знань за програмою навчального курсу у вигляді тестування.

В разі успішного складання підсумкового іспиту загальна кількість нарахованих токенів за підсумками навчання та тестування складатиме 33 токени.

За результатами участі в навчальних заходах слухачу видаються відповідні Свідоцтва.


Зареєструватися для участі у навчальній програмі можна за посиланням:
ФОРМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІІ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ

<<< НАЗАД

 

 ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
18.09.2023 - 29.09.2023
Підсумковий іспит - 29.09.2023

Практичні вміння та навички
02.10.2023 - 13.10.2023
Підсумковий іспит - 14.10.2023

Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
16.10.2023 - 27.10.2023
Підсумковий іспит - 27.10.2023

Практичні вміння та навички
30.10.2023 - 10.11.2023
Підсумковий іспит - 11.11.2023

Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
13.11.2023 - 24.11.2023

Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
листопад 2023 року

Практичні вміння та навички
листопад 2023 року

Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
листопад 2023 року©  2001-2023  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку