Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу та корпоративного управлінняПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
Практичні вміння та навички: діяльність з управління активами інституційних інвесторів

(таксономія розділу Програми ІV. Практичні вміння та навички: діяльність з управління активами інституційних інвесторів,
додаток 14 до рішення НКЦПФР від 24.12.2020 № 833)

1. Базові підходи до оцінки активів в інвестиційній діяльності

2. Система управління ризиками в процесі управління активами інституційних інвесторів

3. Оцінювання справедливої вартості інструментів капіталу

4. Оцінка боргових фінансових активів

5. Інвестиційна оцінка інших активів

6. Оцінка чистих активів інституційних інвесторів

7. Управління портфелями активів інституційних інвесторів

8. Взаємодія керуючого активами з іншими підрозділами КУА

9. Взаємодія керуючого активами з особами, що обслуговують інституційного інвестора (оцінювач, аудитор, інвестиційна фірма, адміністратор пенсійних фондів, депозитарна та біржова система)

Разом лекційних занять - 20 год.Програма навчального курсу акредитована Українською асоціацією інвестиційного бізнесу (рішення Ради УАІБ № 2 від 31.08.2022 р.)

Відповідно до пункту 6.4 Порядку фіксації стану безперервного професійного розвитку фахівців на ринках капіталу та нарахування токенів (затверджено рішенням Ради УАІБ від 09.09.2021, погоджено рішенням НКЦПФР від 13.10.2021 № 942) максимальна кількість токенів, яка може бути нарахована за цим розділом затвердженої НКЦПФР програми, становить 33 токени.

Особам, які пройшли навчання за програмою навчального курсу нараховується 22 токени.

Особа, яка пройшла навчання, може скласти підсумковий іспит з перевірки знань за програмою навчального курсу у вигляді тестування.

В разі успішного складання підсумкового іспиту загальна кількість нарахованих токенів за підсумками навчання та тестування складатиме 33 токени.

За результатами участі в навчальних заходах слухачу видаються відповідні Свідоцтва.


Зареєструватися для участі у навчальній програмі можна за посиланням:
ФОРМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІІ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ

<<< НАЗАД

 

 


ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР
Базовий курс
07.05.2024 - 09.05.2024
Підсумковий іспит - 09.05.2024

Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
15.04.2024 - 26.04.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
22.04.2024 - 03.05.2024
Підсумковий іспит - 03.05.2024

Практичні вміння та навички
06.05.2024 - 17.05.2024
Підсумковий іспит - 17.05.2024


Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
квітень 2024 року

Практичні вміння та навички
квітень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
квітень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку