Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Учбові програми
Атестація

 

Навчальна література
План-графік проведення навчання
Заявка-анкета для участі в навчальній програмі та/або іспиті
Заява на навчання
Заява на участь в кваліфікаційному іспиті

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Історія УІРФР

   Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету (УІРФР) - вищий навчальний заклад, який під назвою "Вища школа підприємництва (мале державне підприємство)", створено наказом ректора Київського інституту народного господарства ім. Д.С.Коротченка від 8 липня 1991 року № 01-271 і перейменовано в "Український інститут розвитку фондового ринку" наказом ректора Київського національного економічного університету від 19 березня 1997 р. № 100 в зв'язку з укладанням договору від 20 серпня 1996 р. між Київським національним економічним університетом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо співробітництва та підготовки фахівців у галузі фондового ринку. Форма власності Інституту - загальнодержавна.

   Український інститут розвитку фондового ринку функціонує при Київському державному економічному університеті як центр підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

   УІРФР в своїй діяльності спирається на професорсько-викладацький та науково-методичний потенціал Київського національного економічного університету, який є засновником інституту.

   За час, що минув від заснування УІРФР, вирішені організаційні та методичні питання його нормального функціонування. Створена сучасна матеріально-технічна база, навчальний план, методичне забезпечення з усіх навчальних дисциплін, формується власна бібліотека навчальної, методичної, нормативної та періодичної літератури.

   З моменту перейменування ВШП в Українським інститут розвитку фондового ринку (Квітень 1997 р.) інститут здійснює свою діяльність за такими напрямами:

 • підготовка фахівців вищого освітньо-кваліфікаційною рівня магістрів (ліцензія Міносвіти ВПД-ІV № 110169 від 20 грудня 1999 р.) - перелік ліцензованих спеціальностей подано в табл 2, дані щодо контингенту студентів економічних спеціальностей подана в табл.3;
 • впровадження багатопрофільної системи заходів освіти з підготовки та атестації спеціалістів у галузі фондового ринку;
 • проведення наукових досліджень, науково-практичних конференцій і семінарів з питань фондового ринку та інвестиційної діяльності;
 • видання офіційних друкованих органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також збірників законодавчих і нормативних актів Комісії;
 • надання інформаційно- консультаційних послуг з питань фондового ринку;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів фондового ринку.

   Згідно з договорами між Українським інститутом розвитку фондового ринку (УІРФР) та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) на базі інституту працює Атестаційна комісія ДКЦПФР, яка проводить іспити з видачею кваліфікаційного свідоцтва на право здійснення діяльності за такими спеціалізаціями:

 • фахівець з питань організації торгівлі цінними паперами;
 • фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 • фахівець з питань торгівлі цінними паперами;
 • фахівець з питань депозитарної діяльності;
 • арбітражний керуючий для провадження справ про банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів в Україні;

   Іспити приймає Атестаційна комісія, затверджена наказом ДКЦПФР.

   Протягом трьох років УІРФР та Товариство сприяння розвитку бірж та фондових ринків в Середній та Східній Європі (при Франкфуртській фондовій біржі) за угодою ДКЦПФР проводять семінари з найбільш актуальних питань для українського фондового ринку. Семінари проводять професори та провідні фахівці з Німеччини.

   За програмою підвищення кваліфікації спеціалістів фондового ринку інститут спільно з ДКЦПФР та:

 • Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторі (ФПБАУ) проводять семінари- практикуми:
  • - Трансформація бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО;
   - Впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку на фондовому ринку;
 • Союзом аудиторів України
  • проводять спеціалізований курс для аудиторів, що працюють на фондовому ринку: "Аудит операцій з цінними паперами".

     Семінари проводять фахівці центрального апарату ДКЦПФР, сертифіковані бухгалтери та аудитори ФПБАУ та САУ, провідні фахівці фондового ринку.

 • Асоціацією юристів фондового ринку
  • проводять спеціалізовані семінари з питань оподаткування на фондовому ринку та корпоративного управління

     Згідно з договорами з ДКЦПФР Український інститут розвитку фондового ринку видає:

  • газету "Цінні папери України" яка є офіційним виданням ДКЦПФР, Київської міжнародної фондової біржі, Донецької фондової біржі, Кримської фондової біржі. Газета публікує нормативні документи Комісії, хроніку її діяльності, аналітичні статті, інформації, звітність та повідомлення емітентів цінних паперів. Газета розповсюджується як в паперовій так і в електронній формі;

     З метою формування єдиного інформаційного простору Рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку №228 від 08.12.2000р. Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету (УІРФР) визначено єдиним видавцем та об'єднаною редакцією офіційних видань, заснованих ДКЦПФР: газети "Цінні папери України"; бюлетеню "Бюлетень. Цінні папери України"; журналу "Ринок цінних паперів України". Це рішення дозволяє забезпечити професійну координацію публікації нормативних документів, результатів наукових досліджень, методичних рекомендацій, оперативної інформації та обов'язкової до публікації інформації підприємств-емітентів цінних паперів.

     З метою виконання Розпорядження Президента України "Про деякі заходи щодо створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління в Україні" від 27.08.2000 р., наказом Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету визначено навчально-методичним центром Комісії.

     Відповідно до укладеного з інститутом договору, крім провадження освітніх заходів на нього покладено функції організації робіт з розробки типових навчальних програм та експертизи навчальних програм тих закладів, з якими Комісія уклала договори щодо навчання фахівців з питань фондового ринку, а також провадження науково-дослідних робіт з актуальних проблем фондового ринку та корпоративного управління.

     УІРФР є навчально-методичним центром:

  • Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
  • Всеукраїнської асоціації лізингу "Укрлізинг";
  • Всеукраїнської асоціації ломбардів;
  • Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів;
  ПЛАН-ГРАФІК
  ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

  14.01.19 - 24.01.19
  Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
  25.01.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

  * * *

  21.01.19 - 24.01.19
  Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
  25.01.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

  * * *

  11.02.19 - 21.02.19
  Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
  22.02.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

  * * *

  18.02.19 - 21.02.19
  Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
  22.02.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

  * * *

  11.03.19 - 21.03.19
  Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
  21.03.2019 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

  * * *

  11.03.19 - 21.03.19
  Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
  22.03.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

  * * *

  * Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
  * Договір №76/15 від 20.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


  Переглянути всі »

  ©  2001-2019  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку