Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Наукова діяльність


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Український інститут розвитку фондового ринку має багаторічний досвід моделювання економічних процесів у сфері інвестиційної діяльності, пенсійного забезпечення, фінансового ринку, корпоративного управління та захисту прав інвесторів із впровадженням методичних, аналітичних прогнозних розробок в практику діяльності органів центральної виконавчої влади.

Наукові дослідження здійснюються УІРФР на замовлення органів державної влади та управління, а також професійних асоціацій та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку. Крім того, фахівці УІРФР приймають активну участь в наукових дослідженнях, які провадяться ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Українським інститутом розвитку фондового ринку здійснювалися наступні основні науково-дослідні роботи:

1. Для міжнародних організацій. Працівники УІРФР та кафедри виступали експертами Світового банку, ПРООН, ЄС та проектів Агентства США з міжнародного розвитку з питань фінансового ринку, пенсійної реформи, розвитку корпоративного управління та податкової реформи в Україні.

2. Для Верховної Ради України. Працівники УІРФР та кафедри виступають консультантами Комітетів Верховної Ради України. Зокрема, вони є співавторами нової редакції Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», проекту Закону України «Про довірче управління окремими видами майна», а також Законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавне пенсійне забезпечення», прийнятих Верховною Радою України.

3. Для Міністерства економіки УІРФР і кафедрою були виконані наукові дослідження у сфері встановлення обов'язкових вимог щодо інвестування активів пенсійних фондів, розроблення порядку оцінки інвестиційного потенціалу пенсійних фондів, прогнозування впливу накопичувальної системи на розвиток економіки.

4. Для Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Протягом 1997-2009 років фахівці УІРФР приймали активну участь у розробці законодавчих актів з питань розвитку ринку цінних паперів, зокрема вони є співавторами проектів законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» тощо.

5. Для Фонду державного майна України було розроблено проекти основних засад концепції управління корпоративними правами держави та здійснена розробка нормативного та навчально-методичного забезпечення навчання та атестації фахівців з питань управління корпоративними правами держави.

Український інститут розвитку фондового ринку здійснює постійне впровадження результатів науково-дослідної діяльності в навчальний процес, зокрема при розробці та впровадженні програм підвищення кваліфікації фахівців з економіки та управління та виданні актуальної навчальної літератури.
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ:

13.12.2021 - 23.12.2021
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу) та головних бухгалтерів
24.12.2021 Кваліфікаційний іспит

* * *

20.12.2021 - 23.12.2021
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу)
24.12.2021 Кваліфікаційний іспит

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »


©  2001-2021  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку