Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Наукова діяльність


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Український інститут розвитку фондового ринку має багаторічний досвід моделювання економічних процесів у сфері інвестиційної діяльності, пенсійного забезпечення, фінансового ринку, корпоративного управління та захисту прав інвесторів із впровадженням методичних, аналітичних прогнозних розробок в практику діяльності органів центральної виконавчої влади.

Наукові дослідження здійснюються УІРФР на замовлення органів державної влади та управління, а також професійних асоціацій та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку. Крім того, фахівці УІРФР приймають активну участь в наукових дослідженнях, які провадяться ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Українським інститутом розвитку фондового ринку здійснювалися наступні основні науково-дослідні роботи:

1. Для міжнародних організацій. Працівники УІРФР та кафедри виступали експертами Світового банку, ПРООН, ЄС та проектів Агентства США з міжнародного розвитку з питань фінансового ринку, пенсійної реформи, розвитку корпоративного управління та податкової реформи в Україні.

2. Для Верховної Ради України. Працівники УІРФР та кафедри виступають консультантами Комітетів Верховної Ради України. Зокрема, вони є співавторами нової редакції Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», проекту Закону України «Про довірче управління окремими видами майна», а також Законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавне пенсійне забезпечення», прийнятих Верховною Радою України.

3. Для Міністерства економіки УІРФР і кафедрою були виконані наукові дослідження у сфері встановлення обов'язкових вимог щодо інвестування активів пенсійних фондів, розроблення порядку оцінки інвестиційного потенціалу пенсійних фондів, прогнозування впливу накопичувальної системи на розвиток економіки.

4. Для Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Протягом 1997-2009 років фахівці УІРФР приймали активну участь у розробці законодавчих актів з питань розвитку ринку цінних паперів, зокрема вони є співавторами проектів законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» тощо.

5. Для Фонду державного майна України було розроблено проекти основних засад концепції управління корпоративними правами держави та здійснена розробка нормативного та навчально-методичного забезпечення навчання та атестації фахівців з питань управління корпоративними правами держави.

Український інститут розвитку фондового ринку здійснює постійне впровадження результатів науково-дослідної діяльності в навчальний процес, зокрема при розробці та впровадженні програм підвищення кваліфікації фахівців з економіки та управління та виданні актуальної навчальної літератури.

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
04.06.2024 - 06.06.2024
Підсумковий іспит - 06.06.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
11.06.2024 - 12.06.2024

Система розкриття інформації акціонерного товариства
02.07.2024 - 04.07.2024Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 20.07.2024
Підсумковий іспит - 20.07.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку