Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Учбові програми
Атестація

 

Навчальна література
План-графік проведення навчання
Заявка-анкета для участі в навчальній програмі та/або іспиті
Заява на навчання
Заява на участь в кваліфікаційному іспиті

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Науково-дослідна діяльність

Інститут має багаторічний досвід моделювання економічних процесів у сфері інвестиційної діяльності, пенсійного забезпечення, фінансового ринку, корпоративного управління та захисту прав інвесторів із впровадженням методичних, аналітичних прогнозних розробок в практику діяльності органів центральної виконавчої влади.

Наукові дослідження здійснюються Інститутом на замовлення органів державної влади та управління, а також професійних асоціацій та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку. Крім того, фахівці інституту приймають активну участь в наукових дослідженнях, які провадяться Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана.

Керівник УІРФР є членом Комітету з економічних реформ при Президентові України (Указ Президента України від 17 березня 2010 року № 355/2010).

Інститутом здійснювалися наступні основні науково-дослідні роботи:

1. Для міжнародних організацій. Протягом 2000-2009 років працівники УІРФР та кафедри виступали експертами Світового банку, ПРООН та проектів Агентства США з міжнародного розвитку з питань фінансового ринку, пенсійної реформи, розвитку корпоративного управління та податкової реформи в Україні.

2. Для Верховної Ради України. Працівники УІРФР та кафедри виступають консультантами Комітетів Верховної Ради України. Зокрема, вони є співавторами нової редакції Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", проекту Закону України "Про довірче управління окремими видами майна", а також Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення", прийнятих Верховною Радою України.

3. Для Міністерства економіки УІРФР і кафедрою були виконані наукові дослідження у сфері встановлення обов'язкових вимог щодо інвестування активів пенсійних фондів, розроблення порядку оцінки інвестиційного потенціалу пенсійних фондів, прогнозування впливу накопичувальної системи на розвиток економіки.

4. Для Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Протягом 1997-2009 років фахівці УІРФР приймали активну участь у розробці законодавчих актів з питань розвитку ринку цінних паперів, зокрема вони є співавторами проектів законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість", тощо.

5. Для Фонду державного майна України було розроблено проекти основних засад концепції управління корпоративними правами держави та здійснена розробка нормативного та навчально-методичного забезпечення навчання та атестації фахівців з питань управління корпоративними правами держави.

Результати проведених наукових досліджень регулярно оприлюднюються в фахових виданнях - науковому журналі "Ринок цінних паперів України", газеті-тижневику "Цінні папери України", видавцем яких є Інститут.

Інститут здійснює постійне впровадження результатів науково-дослідної діяльності в навчальний процес, зокрема при розробці та впровадженні програм підвищення кваліфікації фахівців з економіки та управління та виданні актуальної навчальної літератури.

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

10.12.18 - 20.12.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
21.12.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

17.12.18 - 20.12.18
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
21.12.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

14.01.19 - 24.01.19
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
25.01.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

21.01.19 - 24.01.19
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
25.01.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

11.02.19 - 21.02.19
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.02.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.02.19 - 21.02.19
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.02.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №76/15 від 20.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2018  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку