Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ

УДК 336.73
ББК 65.262.1 (4 Укр)

Професійна діяльність ломбардів // За загальною редакцією к.е.н. Леонова Д. А. - К.: УІРФР, 2007.- 474 с.

ISBN 978-966-8925-06-8

Видання підготовлено за підтримки Всеукраїнської Асоціації ломбардів

Навчальний посібник «Професійна діяльність ломбардів» підготовлено відповідно до Програм підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів, розроблених Українським інститутом розвитку фондового ринку та Всеукраїнською Асоціацією ломбардів та погоджено з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Навчальний посібник стане у пригоді фахівцям ломбардів, урядовцям, науковцям і студентам, які навчаються за напрямом «економіка та підприємництва».

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста, магістра з напряму «Економіка і підприємництво»
Лист №1.4/18-Г-1262 від 01.12.2006 р.

Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №9 від 15.09.2006 р.


ЗМІСТ
ВСТУП

МОДУЛЬ 1. ЮРИДИЧНИЙ
Тема 1. Роль ринків фінансових послуг
Тема 2. Ломбарди – учасники фінансового ринку України. Перспективи розвитку ломбардної діяльності на фінансовому ринку України
Тема 3. Правові підстави діяльності ломбардів. Особливості правового статусу ломбардів
Тема 4. Правове регулювання фінансово-господарської діяльності ломбардів
Тема 5. Специфіка трудових відносин у ломбарді
Тема 6. Державний контроль за діяльністю ломбардів. Взаємовідносини ломбардів з правоохоронними органами
Тема 7. Фінансовий моніторинг в ломбардах

МОДУЛЬ 2. КРЕДИТУВАННЯ
Тема 1. Основи кредитування. Поняття та принципи кредитування
Тема 2. Система кредитування в ломбардах
Тема 3. Особливості ломбардного кредитування
Тема 4. Управіння кредитними ризиками в ломбардах

МОДУЛЬ 3. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Тема 1. Фінансова звітність
Тема 2. Звітні дані

МОДУЛЬ 4. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Тема 1. Система податків та зборів в Україні. Нормативна база. Суб’єкти податкових відносин
Тема 2. Податкове зобов’язання та його виконання
Тема 3. Податок на прибуток
Тема 4. Податок на додану вартість

МОДУЛЬ 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ
Тема.1. Предмет та метод бухгалтерського обліку
Тема 2. Організація бухгалтерського обліку в ломбардах
Тема 3. Аудит як форма контролю

МОДУЛЬ 6. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Тема 1. Загальні засади фінансового аналізу
Тема 2. Види та методи фінансового аналізу
Тема 3. Ризики в діяльності ломбардів
Тема 4. Фінансовий стан ломбардів в умовах сучасного регулювання їх діяльності
Тема 5. Визначення фінансового стану ломбарду на підставі звітних даних

ЗАКОНИ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

05.07.2021 - 15.07.2021
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
16.07.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

12.07.2021 - 15.07.2021
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.07.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

02.08.2021 - 12.08.2021
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
13.08.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

09.08.2021 - 12.08.2021
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
13.08.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2021  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку