Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook
УІРФР в WhatsApp

 

 

Навчальна література


ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

УДК 336.76
ББК 65.264
Ф 77 я 73

Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк В.А. та ін.
Фондовий ринок в Україні: Навчальний посібник/ за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2015.- 600 с.

ISBN 978-966-8925-15-3

Навчальний посібник підготовлено відповідно до базової програми навчання фахівців з питань фондового ринку, затвердженої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Навчальний посібник розрахований на фахівців фінансових установ, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №11 від 24.11.2014 р.

Навчально-методичною радою з питань фондового ринку та корпоративного управління
Протокол №10 від 28.11.2014 р.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №1664 від 09.12.2014 р.ЗМІСТ

Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні
Тема 2. Ринки фінансових послуг в Україні
Тема 3. Фондовий ринок в Україні та його учасники
Тема 4. Державне регулювання фондового ринку. СРО
Тема 5. Цінні папери та їх класифікація. Порядок випуску цінних паперів
Тема 6. Пайові та боргові цінні папери
Тема 7. Іпотечні цінні папери в Україні
Тема 8. Похідні (деривативи)
Тема 9. Депозитарна система України
Тема 10. Акціонерні товариства на фондовому ринку України
Тема 11. Організація торгівлі на фондовому ринку
Тема 12. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
Тема 13. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку
Тема 14. Пенсійна реформа та розвиток фондового ринку
Тема 15. Законодавче забезпечення діяльності ІСІ
Тема 16. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування
Тема 17. Інформаційні відносини та інформаційні технології на фондовому ринкуПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
09.07.2024 - 11.07.2024
Підсумковий іспит - 11.07.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
23.07.2024 - 24.07.2024

Система розкриття інформації акціонерного товариства
13.08.2024 - 15.08.2024Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 19.07.2024
Підсумковий іспит - 19.07.2024


Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
22.07.2024 - 02.08.2024
Підсумковий іспит - 02.08.2024

Практичні вміння та навички
05.08.2024 - 16.08.2024
Підсумковий іспит - 16.08.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку