Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

УДК 336.76
ББК 65.264
Ф 77 я 73

Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк В.А. та ін.
Фондовий ринок в Україні: Навчальний посібник/ за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2015.- 600 с.

ISBN 978-966-8925-15-3

Навчальний посібник підготовлено відповідно до базової програми навчання фахівців з питань фондового ринку, затвердженої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Навчальний посібник розрахований на фахівців фінансових установ, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №11 від 24.11.2014 р.

Навчально-методичною радою з питань фондового ринку та корпоративного управління
Протокол №10 від 28.11.2014 р.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №1664 від 09.12.2014 р.ЗМІСТ

Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні
Тема 2. Ринки фінансових послуг в Україні
Тема 3. Фондовий ринок в Україні та його учасники
Тема 4. Державне регулювання фондового ринку. СРО
Тема 5. Цінні папери та їх класифікація. Порядок випуску цінних паперів
Тема 6. Пайові та боргові цінні папери
Тема 7. Іпотечні цінні папери в Україні
Тема 8. Похідні (деривативи)
Тема 9. Депозитарна система України
Тема 10. Акціонерні товариства на фондовому ринку України
Тема 11. Організація торгівлі на фондовому ринку
Тема 12. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
Тема 13. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку
Тема 14. Пенсійна реформа та розвиток фондового ринку
Тема 15. Законодавче забезпечення діяльності ІСІ
Тема 16. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування
Тема 17. Інформаційні відносини та інформаційні технології на фондовому ринку

З питань придбання навчального посібника звертайтеся:
- телефоном (044) 206-53-55
- електронною поштою usmdi@usmdi.org
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

05.07.2021 - 15.07.2021
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
16.07.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

12.07.2021 - 15.07.2021
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.07.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

02.08.2021 - 12.08.2021
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
13.08.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

09.08.2021 - 12.08.2021
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
13.08.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2021  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку