Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ПАРАДИГМА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ББК 65.264-133
Л 47

Леонов Д.А., Льовочкін С.В., Хоружий С.Г.
Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції: Монографія / Леонов Д.А., Льовочкін С.В., Хоружий С.Г. / За наук. ред. В.М. Федосова - К.: УІРФР, 2008.- 848 с.

ISBN 978-966-8925-17-7

У монографії висвітлюються принципи і загальні засади регулювання ринку фінансових послуг в Європейському Співтоваристві. Узагальнено підходи до формування механізмів регулювання фінансових послуг в країнах Європейського Союзу, заснованих на наднаціональному впливі на соціально-економічні процеси, проведенні єдиної політики в області регулювання економічної діяльності, а також уніфікації національних систем регулювання, гармонізації законодавства і ухваленні єдиних стандартів регулювання.

Досліджено процес становлення регулювання ринку фінансових послуг в ЄС у тісному взаємозв’язку із процесом розвитку самого ринку фінансових послуг. Визначено, що генезис ринку фінансових послуг і системи його регулювання є взаємопов’язаним і взаємозалежним.

В монографії розглянута сформована в ЄС система джерел права щодо фінансових послуг. Характерною ознакою дослідження є комплексний підхід до процесів регулювання ринку фінансових послуг як цілісного суспільного явища. Уточнені елементи регулювання, що складають поняття acquis communautaire ЄС, яке включає з одного боку нормативно – правову базу ЄС, а з іншого - певні норми, принципи, правила, стандарти.

Обґрунтовано, що протиріччя у підходах до регулювання ринку фінансових послуг мають вирішуватися як за рахунок відпрацьованого й узгодженого законодавства в сфері фінансів та належно організованого контролю за його дотриманням, так і за рахунок формування внутрішнього механізму збалансування протиріч розвитку ринку на основі демократичних механізмів стримувань та противаг.

Доведено, що європейська парадигма не заперечує національних особливостей, але встановлює загальні рамки для реалізації в межах ЄС чотирьох основних свобод - свободи руху товарів; свободи руху послуг; свободи руху осіб і свободи руху капіталів. Встановлено, що будь-який стандарт або нормативний акт в ЄС формується як компроміс сумісної діяльності – домовленість органів нагляду і бізнесу. Визначена необхідність спрямування політики регуляторних органів на застосування ефективних і гнучких методів регулювання і контролю у тісній співпраці із ринковими інститутами і саморегулюванням.

Дослідженні процеси формування законодавства ЄС щодо інвестиційних послуг, ринків фінансових інструментів, банківської діяльності, страхування, систем фінансового моніторингу, тощо.

Обґрунтована необхідність комплексного розгляду процесу гармонізації національного законодавства з питань регулювання ринку фінансових послуг не тільки із законодавством ЄС, а й нормами і стандартами, за якими функціонує подібний ринок в ЄС.

Монографія розрахована на працівників органів державної влади і управління, фахівців з фінансів, керівників фінансових установ, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.


Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №8 від 28.08.2008 р.


ЗМІСТ

Розділ I. Засади регулювання фінансових послуг в ЄС
1.1. Загальна характеристика
1.2. Система регулювання ринків фінансових послуг
1.3. Захист прав споживачів фінансових послуг
1.4. Організаційне забезпечення державного регулювання

Розділ II. Регулювання в ЄС в сфері інвестиційних послуг
2.1. Загальні засади регулювання
2.2. Регулювання інвестиційних послуг
2.3. Регулювання та нагляд за установами колективного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення

Розділ III. Регулювання в ЄС діяльності в сфері обігу цінних паперів
3.1. Загальні засади регулювання
3.2. Вимоги до допуску цінних паперів до лістингу та публікації інформації
3.3. Здійснення контролю за інсайдерською діяльністю
3.4.Розкриття та розповсюдженя інформації про цінні папери та їх емітентів

Розділ IV. Регулювання в ЄС банківської діяльності та платіжних систем
4.1. Загальні засади регулювання
4.2. Поняття банківської системи
4.3. Регулювання заснування та здійснення діяльності кредитними установами
4.4. Регулювання відновлення платоспроможності та ліквідації кредитних установ
4.5. Норми ЄС в сфері банківської діяльності
4.6. Основні принципи банківського нагляду
4.7. Платіжні системи ЄС

Розділ V. Регулювання в ЄС страхової діяльності
5.1. Загальні засади регулювання
5.2. Регулювання перестрахування
5.3. Регулювання страхування життя
5.4. Регулювання страхування, що не стосується страхування життя
5.5. Регулювання обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
5.6. Врегулювання окремих відносин, що стосуються страхової діяльності
5.7. Основні принципи страхової діяльності та здійснення страхових операцій
5.8. Основи страхового нагляду
5.9. Нагляд за діяльністю міжнародних страхових компаній

Розділ VI. Міжнародна система боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
6.1. Загальна характеристика
6.2. Законодавство ЄС у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванням тероризму

Додатки
Бібліографія
Скорочення
Предметний покажчикПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ:

18.10.2021 - 28.10.2021
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу) та головних бухгалтерів
29.10.2021 Кваліфікаційний іспит

* * *

25.10.2021 - 28.10.2021
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу)
29.10.2021 Кваліфікаційний іспит

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »


©  2001-2021  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку