Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Навчальна література


Корпоративне управління у відповідях на запитання

УДК 334.722.8
ББК 65.291.21
Б 91

Бурмака, М.О., Попович М.Д., Ємець Г.О.
Корпоративне управління у відповідях на запитання. Навчальний посібник // Під заг. ред. Мікловди В.П., доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НАН України. – К.: УІРФР, 2007. – 304 с.

ISBN 978-966-8925-08-4

У навчальному посібнику у стислій формі з позицій сучасних вимог та узагальненого досвіду систематизовано теоретичні, методологічні та практичні напрацювання у сфері корпоративних відносин. При підготовці посібника використані матеріали семінар-тренінгів, які проводилися Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України в рамках реалізації проектів «Корпоративний розвиток в Україні» Міжнародної Фінансової Корпорації та FMI/USAID «Міжнародні стандарти бізнесу – корпоративне управління», а також публікації з питань корпоративного управління у фахових виданнях.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, державних службовців, керівників акціонерних товариств та фахівців з питань корпоративного управління.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №2 від 15.02.2007 р.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №503 від 15.03.2007 р.

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста, магістра з галузей знань «Економіка і підприємництво», «Менеджмент і адміністрування».
Лист №14/18-Г-1293 від 25.07.2007 р.


ЗМІСТ

Вступне слово

Розділ 1. Сутність корпоративного управління

Розділ 2. Акціонерні товариства

Розділ 3. Статутний капітал та статут акціонерного товариства

Розділ 4. Реорганізація акціонерного товариства (АТ) у товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Розділ 5. Професійна діяльність на фондовому ринку

Розділ 6. Фондова біржа

Розділ 7. Реєстратори власників іменних цінних паперів

Розділ 8. Органи управління акціонерного товариства

Розділ 9. Корпоративні цінні папери

Розділ 10. Загальні збори акціонерів

Розділ 11. Права та обов’язки акціонерів

Розділ 12. Розкриття інформації на фондовому ринку

Список використаної літератури та інформаційних джерел

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
09.07.2024 - 11.07.2024
Підсумковий іспит - 11.07.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Система розкриття інформації акціонерного товариства
02.07.2024 - 04.07.2024

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
23.07.2024 - 24.07.2024Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 20.07.2024
Підсумковий іспит - 20.07.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку