Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


Корпоративне управління у відповідях на запитання

УДК 334.722.8
ББК 65.291.21
Б 91

Бурмака, М.О., Попович М.Д., Ємець Г.О.
Корпоративне управління у відповідях на запитання. Навчальний посібник // Під заг. ред. Мікловди В.П., доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НАН України. – К.: УІРФР, 2007. – 304 с.

ISBN 978-966-8925-08-4

У навчальному посібнику у стислій формі з позицій сучасних вимог та узагальненого досвіду систематизовано теоретичні, методологічні та практичні напрацювання у сфері корпоративних відносин. При підготовці посібника використані матеріали семінар-тренінгів, які проводилися Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України в рамках реалізації проектів «Корпоративний розвиток в Україні» Міжнародної Фінансової Корпорації та FMI/USAID «Міжнародні стандарти бізнесу – корпоративне управління», а також публікації з питань корпоративного управління у фахових виданнях.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, державних службовців, керівників акціонерних товариств та фахівців з питань корпоративного управління.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №2 від 15.02.2007 р.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №503 від 15.03.2007 р.

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста, магістра з галузей знань «Економіка і підприємництво», «Менеджмент і адміністрування».
Лист №14/18-Г-1293 від 25.07.2007 р.


ЗМІСТ

Вступне слово

Розділ 1. Сутність корпоративного управління

Розділ 2. Акціонерні товариства

Розділ 3. Статутний капітал та статут акціонерного товариства

Розділ 4. Реорганізація акціонерного товариства (АТ) у товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Розділ 5. Професійна діяльність на фондовому ринку

Розділ 6. Фондова біржа

Розділ 7. Реєстратори власників іменних цінних паперів

Розділ 8. Органи управління акціонерного товариства

Розділ 9. Корпоративні цінні папери

Розділ 10. Загальні збори акціонерів

Розділ 11. Права та обов’язки акціонерів

Розділ 12. Розкриття інформації на фондовому ринку

Список використаної літератури та інформаційних джерел
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ:

14.02.2022 - 24.02.2022
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників
25.02.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

21.02.2022 - 24.02.2022
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу
25.02.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

14.03.2022 - 24.03.2022
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників
25.03.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

21.03.2022 - 24.03.2022
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу
25.03.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »


©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку