Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація

 

План-графік проведення навчання
Заявка-анкета для участі в навчальній програмі та/або іспиті
Заява на навчання
Заява на участь в кваліфікаційному іспиті

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

УДК 346:334.78(075.8)
ББК X404.013.11(4 Укр)
С 41

Січевлюк В.А.
Корпоративне право: Навчальний посібник/Січевлюк В.А. -К.: УІРФР, 2019. -462 с.

ISBN 978-966-8925-20-7

У навчальному посібнику висвітлені питання правового регулювання корпоративних відносин в Україні. Аналізуються теоретичні аспекти корпоративного права, викладено зміст чинних нормативно-правових актів корпоративного законодавства, мають місце посилання на історію становлення основних інститутів корпоративного права України, також аналізується практика діяльності корпоративних господарських організацій в Україні та відповідний іноземний досвід корпоративного правового регулювання.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та економічних закладів освіти, а також підприємців, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юристів-практиків.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №1 від 08.10.2018 р.

Навчально-методичною радою з питань фондового ринку та корпоративного управління
Протокол №1 від 16.11.2018 р.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №35 від 29.01.2019 р.

З питань придбання навчального посібника звертайтеся:
- телефоном (044) 206-53-55
- електронною поштою usmdi@usmdi.org
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

10.06.19 - 20.06.19
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
20.06.2019 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

10.06.19 - 20.06.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
21.06.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.06.19 - 20.06.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
21.06.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №76/15 від 20.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2019  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку