Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Навчальна література


КРЕДИТНІ СПІЛКИ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 336.73
ББК 65.262.1

Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності. Навчальний посібник. Друге видання, перероблене і доповнене. В 2-х книгах. / За редакцією Олечика А.Я. - К.: УІРФР, 2007. книга перша - 656 с., книга друга - 772 с.

ISBN 978-966-8925-05-Х

Навчальний посібник «Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності» підготвлено відповідно до Програм навчання керівників та головних бухгалтерів кредитних спілок, які були розроблені Українським інститутом розвитку фондового ринку та погоджені з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Окремі навчальні матеріали розроблялися за підтримки та на замовлення Програми зміцнення кредитних спілок в Україні Канадського агентства з міжнародного розвитку (CIDA), Проекту підтримки фінансової діяльності на селі GTZ/Deutscher Genossenschafts und Reiffeisenverband e.v., Проекту TACIS «Надання підтримки малим та середнім підприємствам на селі та Національної асоціації кредитних спілок України.

Авторський колектив: Амерова О.В., Вайсбродт В., Вишневський І.І., Войцеховський С.В., Гастуляк О.Л., Гончаренко В.В., Дученко М.М., Жила Н.М., Калустова К.В., Козинець П.М., Кравченко Л.Є., Леонов Д.А., Маковський П.І., Примостка Л.О., Пантелеймоненко А.О., Посполітак В.В., Романенко С.В., Хоружий С.Г., Ханик-Посполітак Р.Ю., Яруничев В.А.

Посібник буде корисним для фахівців кредитних спілок, урядовців, наукових працівників, а також викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №7 від 27.06.2006 р.

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста, магістра з напрямку «Економіка і підприємництво»
Лист №1.4/18-Г-1261 від 01.12.2006 р.

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
Протокол №290 від 28.12.2006 р.
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
09.07.2024 - 11.07.2024
Підсумковий іспит - 11.07.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Система розкриття інформації акціонерного товариства
02.07.2024 - 04.07.2024

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
23.07.2024 - 24.07.2024Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 20.07.2024
Підсумковий іспит - 20.07.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку