Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань управління активами


ПЕРЕЛІК АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
1. Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, рішення від 11.06.2013 №991
2. Вимоги до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, рішення від 02.10.2012 №1342
3. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), рішення від 23.07.2013 №1281
4. Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування, рішення від 26.11.2013 №2672
5. Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють, рішення від 26.04.2012 №582
6. Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів, рішення 25.09.2012 №1282
7. Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, рішення від 20.06.2013 №1106
8. Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, рішення від 01.12.2015 №2021
9. Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування, рішення від 26.11.2013 №2669
10. Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, рішення від 06.08.2013 №1414
11. Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, рішення від 30.07.2013 №1336
12. Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, рішення від 11.08.2004 №339
13. Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, рішення від 18.08.2004 №348
14. Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, рішення від 01.10.2013 №2073
15. Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, рішення від 19.11.2013 №2606
16. Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, рішення від 19.11.2013 №2605
17. Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, рішення від 20.06.2013 №1104
18. Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, рішення від 20.06.2013 №1103
19. Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, рішення від 30.07.2013 №1338
20. Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 02.10.2012 №1343
21. Положення про провадження депозитарної діяльності, рішення від 23.04.2013 №735
22. Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, рішення від 18.06.2013 №1047
23. Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, рішення від 13.08.2013 №1468
24. Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, рішення від 10.09.2013 №1753
25. Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, рішення від 01.10.2015 №1597
26. Порядок визначення біржового курсу цінного папера, рішення від 03.07.2015 №933
27. Порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, рішення від 29.07.2014 №972

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ*
1. Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, розпорядження від 04.12.2012 №2541
2. Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, розпорядження від 03.12.2013 №4400

* відповідно до вимог пункту 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 № 79-ІХ акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, видані до 1 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

16.11.2020 - 26.11.2020
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
27.11.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

23.11.2020 - 26.11.2020
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
27.11.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

14.12.2020 - 23.12.2020
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
24.12.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

14.12.2020 - 24.12.2020
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
24.12.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

21.12.2020 - 24.12.2020
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
24.12.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір №92/15 від 16.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку (із змінами)


Переглянути всі »

©  2001-2020  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку