Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань діяльності з управління майном для
фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю


ПЕРЕЛІК АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА


ЗАКОНИ УКРАЇНИ
1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
3. Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків
4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
5. Про захист прав споживачів
6. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки
7. Про споживче кредитування
8. Про фінансовий лізинг
9. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
10. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
1. Деякі питання організації фінансового моніторингу, постанова від 09.09.2020 № 850
2. Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, постанова від 21.10.2020 № 968
3. Порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, постанова від 02.09.2020 № 777
4. Типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва, постанова від 20.03.2013 № 227

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
1. Ліцензійні умови провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, рішення від 02.02.2021 № 61
2. Методика розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю, рішення від 08.12.2020 № 755
3. Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу, рішення від 23.07.2020 № 393
4. Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 09.07.2020 № 346
5. Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, рішення від 01.10.2015 № 1597
6. Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, рішення від 02.02.2021 № 60
7. Порядок передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду, рішення від 08.12.2020 № 754
8. Порядок погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, рішення від 13.03.2012 № 394
9. Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, рішення від 03.12.2015 № 2030
10. Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, рішення від 25.04.2013 № 769
11. Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, рішення від 08.05.2012 № 646

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ*
1. Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, розпорядження від 29.07.2004 № 1866
2. Порядок підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва, розпорядження від 07.07.2009 № 532

* Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» № 79-IX від 12.09.2019 року акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, видані до 1 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

09.08.2021 - 19.08.2021
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
20.08.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

09.08.2021 - 19.08.2021
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
20.08.2021 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

16.08.2021 - 19.08.2021
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
20.08.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2021  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку