Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань діяльності з управління майном для
фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю


ПЕРЕЛІК АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА


ЗАКОНИ УКРАЇНИ
1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
3. Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків
4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
5. Про захист прав споживачів
6. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки
7. Про споживче кредитування
8. Про фінансовий лізинг
9. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
10. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
1. Деякі питання організації фінансового моніторингу, постанова від 09.09.2020 № 850
2. Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, постанова від 21.10.2020 № 968
3. Порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, постанова від 02.09.2020 № 777
4. Типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва, постанова від 20.03.2013 № 227

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
1. Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 22.07.2021 № 555
2. Ліцензійні умови провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, рішення від 02.02.2021 № 61
3. Методика розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю, рішення від 08.12.2020 № 755
Положення про надання управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б, рішення від 15.09.2021 № 770
4. Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу, рішення від 23.07.2020 № 393
5. Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, наказ в 24.09.1996 № 215
6. Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 09.07.2020 № 346
8. Положення про сертифікацію фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків, рішення від 13.08.2013 № 1464
9. Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, рішення від 01.10.2015 № 1597
10. Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, рішення від 21.10.2021 № 982
11. Порядок передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду, рішення від 08.12.2020 № 754
12. Порядок погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, рішення від 13.03.2012 № 394
13. Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, рішення від 25.04.2013 № 769
14. Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, рішення від 08.05.2012 № 646
15. Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення від 13.10.2015 № 1707

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
1. Порядок підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва, наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 07.07.2009 № 275
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ:

14.02.2022 - 24.02.2022
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників
25.02.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

21.02.2022 - 24.02.2022
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу
25.02.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

14.03.2022 - 24.03.2022
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників
25.03.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

21.03.2022 - 24.03.2022
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу
25.03.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »


©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку