Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань депозитарної діяльності


ПЕРЕЛІК АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
1. Вимоги до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, рішення від 06.08.2013 №1410
2. Вимоги до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг), рішення від 20.08.2013 №1527
3. Вимоги до договору про кореспондентські відносини, рішення від 06.08.2013 №1411
4. Вимоги до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, рішення від 15.08.2013 №1518
5. Вимоги до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, рішення від 06.08.2013 №1413
6. Вимоги до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, рішення від 20.08.2013 №1526
7. Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, рішення від 06.08.2013 №1412
8. Вимоги до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу, рішення від 20.08.2013 №1525
9. Вимоги до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, рішення від 20.08.2013 №1524
10. Вимоги до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, рішення від 02.10.2012 №1342
11. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, рішення від 21.05.2013 №862
12. Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, рішення від 30.07.2013 №1332
13. Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, рішення від 04.12.2012 №1746
14. Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, рішення від 20.06.2013 №1106
15. Положення про клірингову діяльність, рішення від 26.03.2013 №429
16. Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, рішення від 01.12.2015 №2021
17. Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, рішення від 22.01.2014 №47
18. Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 11.06.2013 №992
19. Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 28.05.2013 №894
20. Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, рішення від 08.04.2014 №431
21. Положення про провадження депозитарної діяльності, рішення від 23.04.2013 №735
22. Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, рішення 01.10.2015 №1597
23. Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів, рішення від 12.04.2016 №391
24. Порядок забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, рішення від 24.06.2014 №805
25. Порядок заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, рішення від 23.04.2013 №736
26. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), рішення від 14.05.2013 №816
27. Порядок обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, рішення від 27.12.2013 №2996
28. Порядок оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів інформації про результати своєї діяльності та структуру власності, рішення від 04.06.2013 №951
29. Порядок переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції, рішення від 24.06.2014 №804
30. Порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, рішення від 18.04.2013 №729
31. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), рішення від 14.05.2013 №817
32. Порядок та умови надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, рішення від 16.04.2013 №597
33. Принципи побудови системи депозитарного обліку України, рішення від 14.02.2013 №198
34. Про визначення підстав видачі розпорядження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачу пенсійного фонду, рішення від 20.11.2012 №1634
35. Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України, рішення від 30.07.2013 №1331

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
1. Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, наказ від 18.08.2015 №721

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
1. Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, постанова від 21.12.2017 №140

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ УКРАЇНИ
1. Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, рішення від 16.11.2018 №1/23
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

16.11.2020 - 26.11.2020
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
27.11.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

23.11.2020 - 26.11.2020
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
27.11.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

14.12.2020 - 23.12.2020
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
24.12.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

14.12.2020 - 24.12.2020
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
24.12.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

21.12.2020 - 24.12.2020
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
24.12.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір №92/15 від 16.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку (із змінами)


Переглянути всі »

©  2001-2020  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку