Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів


ПЕРЕЛІК АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА


ЗАКОНИ УКРАЇНИ
1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
3. Про депозитарну систему України
4. Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків
5. Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування
6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
7. Про недержавне пенсійне забезпечення
8. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки
9. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
1. Деякі питання організації фінансового моніторингу, постанова від 09.09.2020 № 850
2. Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, постанова від 21.10.2020 № 968
3. Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, постанова від 02.09.2020 № 777

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
1. Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 22.07.2021 № 555
2. Ліцензійні умови провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, рішення від 02.02.2021 № 61
3. Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, рішення від 15.07.2021 № 500
4. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 11.03.2021 № 176
5. Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, рішення від 05.08.2021 № 606
6. Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем недержавного пенсійного фонду, рішення від 05.08.2021 № 607
7. Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, рішення від 11.08.2004 № 339
8. Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 02.10.2012 № 1343
9. Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, рішеня від 23.07.2020 № 379
10. Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, рішення 01.10.2015 № 1597
11. Положення про рекламу, рішення від 22.01.2013 № 63
12. Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, рішення від 21.10.2021 № 982
13. Порядок погодження кандидатур до складу ради недержавного пенсійного фонду, рішення від 12.08.2021 № 632
14. Порядок погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, рішення від 13.03.2012 № 394
15. Порядок розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, рішення від 08.12.2020 № 756
16. Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, рішення від 08.05.2012 № 646
17. Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення від 13.10.2015 № 1707

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ*
1. Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, розпорядження від 22.06.2004 № 1101
2. Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, розпорядження від 03.12.2013 № 4400
3. Порядок здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів, розпорядження від 29.08.2006 № 6154
4. Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду, розпорядження від 25.12.2003 № 178
5. Порядок проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування, розпорядження від 11.12.2003 № 161
6. Порядок тимчасового призначення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг адміністратора недержавних пенсійних фондів, розпорядження від 03.09.2004 № 2263

* Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» № 79-IX від 12.09.2019 року акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, видані до 1 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ:

14.02.2022 - 24.02.2022
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників
25.02.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

21.02.2022 - 24.02.2022
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу
25.02.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

14.03.2022 - 24.03.2022
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників
25.03.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

21.03.2022 - 24.03.2022
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу
25.03.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »


©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку