Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів


ПЕРЕЛІК ВИКЛАДАЧІВ


Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та вимоги до фінансових звітів в Україні в умовах переходу на МСФЗ Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.
Тема 2. Теоретичні засади підготовки фінансових звітів за МСФЗ Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.
Тема 3. Звіт про фінансовий стан (баланс) Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.
Тема 4. Звіт про сукупні прибутки та збитки Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.
Тема 5. Звіт про власний капітал Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.
Тема 6. Звіт про рух грошових коштів Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.
Тема 7. Фінансові інструменти Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.
Тема 8. Розкриття інформації в примітках до фінансової звітності Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.
Тема 9 Об'єднання підприємств та консолідована фінансова звітність Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.
Тема 10. Трансформація фінансової звітності Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.
Тема 11. Аналіз фінансової звітності Леонов Д.А.
Торопіна Н.Є.ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ:

14.02.2022 - 24.02.2022
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників
25.02.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

21.02.2022 - 24.02.2022
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу
25.02.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

14.03.2022 - 24.03.2022
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників
25.03.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

21.03.2022 - 24.03.2022
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу
25.03.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »


©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку