Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Учбові програми
Атестація

 

Навчальна література
План-графік проведення навчання
Заявка на участь в навчанні

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Викладачі
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Семінари/Програми - Анонс

«ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, ПРОБЛЕМИ І РИЗИКИ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ, ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ.»

Дата кожного  семінару визначається по мірі комплектації груп.
Час проведення: з  10-00.00 до 16-00.
Місце проведення: УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ (м.Київ, пр. Перемоги 54/1, (центральний корпус Київського національного економічного університету, вхід з вул. Желябова 1, 2 поверх), тел. (044) 456-29-21, e-mail: method3@usmdi.org

Семінар розрахований на фахівців у сфері корпоративних відносин та корпоративного управління.  Програма заходу передбачає фаховий аналіз новацій корпоративного права, які були закріплені на законодавчому рівні протягом 2015 року (зокрема щодо обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів, визначення порядку виплати дивідендів, створення тимчасової лічильної комісії, змінення процедури голосування на зборах , прийняття нових внутрішніх положень та інше.). Разом із цим, учасники семінару будуть мати можливість отримати практичну консультацію відносно правозастосування цих норм на прикладі конкретного акціонерного товариства.

Кожен із учасників заходу зможе поділитися своїм досвідом у режимі обміну інформацією із модераторами семінару та іншими його учасниками. Лектори нададуть відповіді на всі питання, які надійдуть від учасників семінару.

Модератор та лектор  Семінару Олександр Бойко  має більш ніж 20-ти річний досвід діяльності у сфері корпоративного управління.

Олександр Бойко   - партнер компанії SB Consulting   Стояв у витоків та приймав безпосередню участь у створенні та формуванні фондового ринку   і корпоративного законодавства в Україні. Загалом питанням корпоративного управління та фондового ринку та цінних паперів України   Олександр Бойко присвятив більше 18 років та активно займається їх вдосконаленням і нині.   Олександр Бойко з 1995 по 2000 рік обіймав посади   - Члена Комісії та   Заступника Голови ДКЦПФР.   З 2001 року по 2008 рік працював: · Консультантом у Компанії «Financial Markets International, Inc.», контрактора Американського Агентства Міжнародного Розвитку; Радником Голови Національного депозитарію України з питань розвитку Національної депозитарної системи; Радником Робочої групи при Кабінеті Міністрів України по розвитку ринку фінансових послуг, створеної за підтримки Світового Банку; Радником НПФ «Шахтар», НПФ «Поштовик», НПФ «Магістраль»;  Генеральним директором Компанії з управління активами та адміністрування пенсійних фондів „ТВІН – SigmaBleyzer ”. З 2008 року партнер Компанії « SB Consulting ».

СЕМІНАР РОЗРАХОВАНО НА:

  • Керівників акціонерних товариств;
  • Членів Наглядових Рад акціонерних товариств;
  • Членів Ревізійних комісій та Ревізорів акціонерних товариств;
  • Кандидатів до складу органів управління акціонерних товариств;
  • Акціонерів акціонерних товариств;
  • Фахівців акціонерних товариства, які безпосередньо займаються питаннями корпоративного права та управління  на своїх підприємствах (юристи, корпоративні секретарі, бухгалтери, економісти і т.д.).

В ПРОГРАМІ СЕМІНАРУ ЗАПЛАНОВАНО РОЗГЛЯД НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:
1. Необхідність внесення змін до Статуту акціонерного товариства та  внутрішніх положень.
2. Розробка та затвердження публічними акціонерними товариствами нових внутрішніх положень:
- Положення про Комітет з питань аудиту.
- Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам.
- Положення про Комітет з питань призначень.
3. Нові вимоги до розкриття інформації акціонерними товариствами.
Вимоги до: повідомлення акціонерам про скликання загальних зборів акціонерів, публікації та проектів рішень з питань порядку денного.
4. Черговість розгляду питань порядку денного винесених на розгляд загальних зборів акціонерів .  Оформлення та використання бюлетенів для голосування.
5. Визначення кворуму загальних зборів акціонерів.
6. Завдання тимчасової лічильної комісія. Вимоги до оформлення протоколів про підсумки голосування.
7. Підходи до формування Наглядової Ради акціонерного товариства : кількісний склад, порядок обрання членів Наглядової Ради, припинення повноважень.
8.  Незалежні члени Наглядової Ради (незалежні директори):  вимоги до кандидатів, їх функції, повноваження, порядок та термін обрання.
9. Правочини щодо вчинення якого є заінтересованість. Порядок вчинення та порушення у процесі прийняття рішення про його вчинення.
10. Визначення ринкової вартості акцій.
11. Зміни порядок нарахування та виплати дивідендів.

 

ДЛЯ УЧАСТІ НЕОБХІДНО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ:

(044) 456- 29-21

АБО E-MAIL: method3@usmdi.org

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

11.06.18 - 22.06.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.06.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.06.18 - 22.06.18
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.06.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

17.09.18 - 27.09.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
28.09.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

17.09.18 - 27.09.18
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
27.09.2018 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

24.09.18 - 27.09.18
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
28.09.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

16.10.18 - 25.10.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
26.10.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №77/15 від 20.11.2017 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань аудиту на фондовому ринку
* Договір № 38/14 від 16.06.2016 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір 37/15 від 21.06.2017 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

Заявка на участь
в навчанні »
©  2001-2018  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку