Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація

 

План-графік проведення навчання
Заявка-анкета для участі в навчальній програмі та/або іспиті
Заява на навчання
Заява на участь в кваліфікаційному іспиті

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Видавнича діяльність

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОФІЦІЙНИХ ВИДАНЬ ЗАСНОВАНИХ ДЕРЖАВНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

   Одним з ключових елементів механізму державного регулювання ринку цінних паперів є забезпечення одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів. Крім того, згідно покладених на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку завдань, необхідним є роз'яснення порядку застосування чинного законодавства про цінні папери, інформування громадськості про стан розвитку фондового ринку та діяльність Комісії, організація проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку в Україні.

   Сукупність офіційних видань, зареєстрованих на сьогодні Комісією за своїм складом, періодичністю виходу та спрямованістю можуть забезпечити комплексне виконання зазначених вище завдань, а саме:

 • Бюлетень "Цінні папери України" - щоденне видання, в якому оперативно здійснюється публікація інформації учасників фондового ринку, оприлюднення якої є обов'язковим відповідно до чинного законодавства (регулярна та особлива інформація емітентів, інформації про емісію цінних паперів, оголошення про проведення загальних зборів акціонерів, тощо)
 • Газета "Цінні папери України" - інформаційно-аналітичний тижневик , який забезпечує інформування громадськості про стан розвитку фондового ринку та діяльність Комісії, її центрального апарату та територіальних управлінь, публікує нормативні документи Комісії, роз'яснення та аналіз порядку застосування чинного законодавства про цінні папери та перспективи його розвитку, методичні рекомендації щодо умов випуску та обігу цінних паперів та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності емітентів, відповідно до угод з фондовими біржами та торгівельно-інформаційними системами надає інформації про обсяги і характер угод з цінними паперами.
 • Журнал "Ринок цінних паперів України" - щомісячний нормативно-аналітичний журнал, на шпальтах якого можливо здійснення оприлюднення результатів проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку, а також висвітлення процесу законотворчості на ринку цінних паперів України.

   Визначення Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету як видавця комплексу офіційних видань Комісії та організація на його базі діяльності редакцій цих видань забезпечує:

 • проведення єдиної взаємоузгодженої системи заходів, щодо формування інформаційного простору на фондовому ринку України
 • забезпечення професіонального подання та редагування матеріалів (співробітники УІРФР є консультантами профільних комітетів Верховної Ради України, членами Консультаційно-експертної ради ДКЦПФР, членами керівних органів провідних саморегулівних та професійних організацій на фондовому ринку)
 • використання науково-методичного потенціалу як безпосередньо Українського інституту розвитку фондового ринку ( на базі якого здійснює діяльність Консультаційно-експертна рада ДКЦПФР та який визаначено наказом Голови Комісії навчально-методичним центром Комісії), так і його засновника - Київського національного економічного університету

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЗАСНОВАНИХ КОМІСІЄЮ ОФІЦІЙНИХ ВИДАНЬ

   "Бюлетень. Цінні папери України"

   Призначення:

   Оперативна публікація обов'язкової до оприлюднення інформації учасників фондового ринку (відповідно до видів інформації визначених чинним законодавством)

   Основні категорії читачів:

 • громадяни-акціонери
 • професійні учасники фондового ринку
 • потенційні інвестори
 • органи державної влади та управління

   Завдання:

 • забезпечення можливості своєчасного оприлюднення відповідної інформації згідно норм чинного законодавства
 • надання інформації в формі найбільш придатній для її використання читачами
 • забезпечення доступу до інформації всіх зацікавлених категорій споживачів цієї інформації шляхом розбудови ефективної системи розповсюдження бюлетня:
  • в мережі публічних бібліотек (наприклад до рівня районної бібліотеки, а у подальшому - міської бібліотеки) - для громадян акціонерів ( на першому етапі можлива реалізація за пільговими розцінками в роздріб через мережу "Союздрук")
  • в мережі Internet та шляхом передплати - для професійних учасників фондового ринку та потенційних інвесторів
  • адресна розсилка - для органів державної влади та управління

 

   Газета "Цінні папери України"

   Призначення:

   Професійне та всебічне інформування громадськості про стан розвитку фондового ринку та діяльність Комісії, її центрального апарату та територіальних управлінь, оприлюднення нормативних документів Комісії та коментарів до них, надання аналітичних та методичних рекомендацій з актуальних питань розвитку фондового ринку та корпоративного управління.

   Основні категорії читачів:

 • підприємства-емітенти цінних паперів
 • професійні учасники фондового ринку
 • потенційні інвестори
 • органи державної влади та управління
 • фахівці наукових та учбових закладів
 • непрофесійні учасники фондового ринку (за спеціальною програмою)

   Завдання:

 • забезпечення всебічного аналізу та роз"яснення порядку застосування чинного законодавства про цінні папери та перспективи його розвитку,
 • надання методичних рекомендацій щодо порядку випуску та обігу цінних паперів, корпоративного управління та корпоративних фінансів
 • публікація актуальних матеріалів з вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження інновацій на ринках цінних паперів (за різними напрямками діяльності на ринку)
 • забезпечення доступу до інформації та формування правової культури на фондовому ринку насамперед через систему розповсюдження газети серед підприємств-емітентів цінних паперів

   Спеціальна програма інформаційного забезпечення непрофесійних учасників фондового ринку

   Така категорія читачів як непрофесійні дрібні інвестори (громадяни-акціонери) сьогодні потребує не стільки професійного аналітичного огляду фондового ринку, а скоріше адаптованого роз'яснення основних положень діючого законодавства про цінні папери та стандартизованих відповідей на найбільш поширені проблемні питання (наприклад рубрика "Школа акціонера" - див. "Цінні папери України" 1999 р.). Тому інформаційне забезпечення цієї категорії споживачів інформації про фондовий ринок недоцільно здійснювати безпосередньо на шпальтах газети. Це призведе до невиправданих витрат з мінімальним результатом, оскільки заради окремих публікацій пересічний громадянин не буде регулярно купувати газету в роздріб, а там більше передплачувати її.

   Більш вдалими та ефективними формами просвіти населення в сфері фондового ринку можна вважати випуск спеціальних номерів газети (наприклад один раз на квартал), присвячених окремим злободенним питаннями, викладеним в доступній для пересічного громадянина формі. Розповсюдження цих спеціальних номерів доцільно здійснювати за пільговими розцінками в роздріб через мережу "Союздрук" та адресною розсилкою в мережі публічних бібліотек (наприклад до рівня районної бібліотеки, а у подальшому - міської бібліотеки).

 

   Журнал "Ринок цінних паперів України"

   Призначення:

   оприлюднення результатів проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку, корпоративного управління, а також висвітлення процесу законотворчості на ринку цінних паперів України та зарубіжних фінансових ринках.

   Основні категорії читачів:

 • професійні учасники фондового ринку
 • кваліфіковані інвестори
 • органи державної влади та управління
 • фахівці наукових та учбових закладів

   Завдання:

 • акредитація журналу в ВАК України
 • забезпечення оприлюднення результатів законотворчої діяльності, здійснюваної в рамках КЕР ДКЦПФР
 • публікація наукових досліджень визнаних фахівців в галузі фондового ринку:
  • представників ДКЦПФР
  • членів КЕР ДКЦПФР
  • фахівців органів державної влади та управління
  • фахівців СРО
  • спеціалістів провідних учасників фондового ринку
  • залучення наукового потенціалу та напрацювань вузівської науки та спеціалізованих науково-дослідних установ
  • висвітлення зарубіжного досвіду розбудови ринків цінних паперів та систем корпоративного управління


ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

16.09.19 - 26.09.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
27.09.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

23.09.19 - 26.09.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
27.09.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

15.10.19 - 23.10.19
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
24.10.2019 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

15.10.19 - 24.10.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
25.10.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

21.10.19 - 24.10.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
25.10.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

11.11.19 - 21.11.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
22.11.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №61/15 від 18.06.2019 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2019  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку