Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу


ПИТАННЯ ДО ТЕМ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 1. Принципи побудови системи депозитарного обліку та загальні вимоги до обслуговування цінних паперів в системі депозитарного обліку

Тема 2. Основні функції та повноваження Центрального депозитарія цінних паперів та депозитарних установ

Тема 3. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку при проведенні адміністративних операцій. Виконання вимог законодавства щодо повідомлення податкових органів про відкриття та закриття рахунків платників податків у фінансових установах

Тема 4. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів, проведенні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів

Тема 5. Умови та порядок унесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні корпоративних операцій емітента

Тема 6. Вимоги Комісії щодо складання та подання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарними установами

Тема 7. Порядок дій депозитарної установи у разі припинення провадження депозитарної діяльності

Тема 8. Організація діяльності Центрального депозитарію та депозитарної установи

Тема 9. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Тема 10. Вимоги до здійснення клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів

Тема 11. Інформаційні технології для здійснення депозитарної діяльності

Тема 12. Забезпечення існування цінних паперів у бездокументарній формі та переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції

Тема 13. Особливості обслуговування депозитарною установою активів інституційних інвесторів

Тема 14. Оцінювання вартості фінансових активів

Тема 15. Пруденційний нагляд за депозитарною діяльністю депозитарної установи та управління ризиками

Тема 16. Порядок виплати дивідендів (доходів за цінними паперами) через депозитарну систему України. Надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства

<<< НАЗАД

 

 ©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку