Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Професійна підготовка та атестація фахівців (Атестація) - Тематичні питання

Питання до тем спеціалізованої програми навчання фахівців з питань клірингової діяльності

Тема 1. Основні вимоги до здійснення клірингової діяльності

1. Що таке клиринг, клірингова діяльність?
2. Що таке Розрахунковий центр, клірингові установи?
3. Які умови провадження клірингової діяльності?
4. Які вимоги до організації системи обліку в кліринговій установі?
5. Які існують форми державного регулювання та контролю за кліринговою діяльністю?

Тема 2. Взаємодія клірингової установи з фондовими біржами та учасниками операцій з цінними паперами

1. Що таке фондова біржа?
2. Які існують вимоги до членів фондової біржі?
3. Який порядок заємодії фондових бірж з торговцями цінних паперів?
4. Який порядок заємодії фондових бірж з емітентами цінних паперів?
5. Який порядок укладання договірів між кліринговою установою та фондовою біржою, між кліринговою установою та учасником клірингу?

Тема 3. Взаємодія клірингової установи з учасниками депозитарної системи

1. Якими законодавчими актами регулюється діяльність депозитарної системи в Україні?
2. Які основні засади діяльності Центрального депозитарію та депозитарних установ?
3. Які правила зберігання цінних паперів у Центральному депозитарії?
4. Які основні норми та правила депозитарної діяльності?
5. Який порядок взаємодії учасників депозитарної системи при відкриття та обслуговуванні рахунків в цінних паперах, а також в ході здійснення розрахунків за правочинами з цінними паперами?

Тема 4. Особливості організації торгів та розрахунків при здійсненні операцій з похідними цінними паперами (фондовими деривативами)

1. Які існують види строкових фінансових інструментів?
2. Що таке ф’ючерсний контракт, опціон?
3. Який порядок організації торгівлі ф’ючерсними контрактами та опціонами?
4. Які основні правила здійснення клірингу та розрахунків за строковими інструментами?
5. Назвіть основні Захист учасників похідних (деривативів) від запобігання та маніпулювання цінами похідних (деривативів)?

Тема 5. Організація діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність

1. Назвіть основні внутрішні документи особи, яка провадить клірингову діяльність?
2. Які основні засади організації внутрішнього аудиту?
3. Які встановлено вимоги Комісії щодо типових договорів, що укладаються особою, яка провадить клірингову діяльність?
4. Назвіть основні вимоги до організаційно-технічного забезпечення діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність?
5. Які основні вимоги до приміщень та сховищ осіб, які провадять клірингову діяльність?

Тема 6. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності

1. Які загальні вимоги до отримання ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності?
2. Які основні вимоги Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності?
3. Назвіть підстави та процедуру анулювання ліцензії?
4. Яка відповідальність за порушення вимог законодавства з питань клірингової діяльності?
5. Які основні вимоги Комісії щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні?

Тема 7. Вимоги Комісії щодо складання та подання адміністративних даних з питань клірингової діяльності

1. Які існують види інформації, що подаються до Комісії?
2. Який порядок складання та надання інформації до Комісії?
3. Назвіть основні засади державного контролю за складанням та поданням адміністративних даних?

Тема 8. Технічне забезпечення клірингової діяльності на фондовому ринку

1. Які вимоги встановлено до програмного забезпечення осіб, що провадять клірингову діяльність?
2. Назвіть основні програмно-технічні засоби для забезпечення виконання операцій з цінними паперами?
3. Які практичні особливості роботи з програмними продуктами для осіб, що провадять клірингову діяльність?
4. Які основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних?
5. Назвіть основні види інтернет-технологій в діяльності осіб, що провадять клірингову діяльність?

Тема 9. Пруденційний нагляд за кліринговою діяльністю та управління ризиками

1. Назвіть основні ризики професійної діяльності на фондовому ринку?
2. Які встановлено пруденційні нормативи клірингової діяльності?
3. Який встановдено порядок розрахунку пруденційних показників клірингової діяльності?
4. Опишіть внутрішю систему запобігання та мінімізації впливу ризиків?
5. Які існують основні види державного контролю у процесі здійснення пруденційного нагляду?

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

13.04.20 - 16.04.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

12.05.20 - 21.05.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.05.20 - 21.05.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

09.06.20 - 17.06.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
18.06.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №61/15 від 18.06.2019 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2020  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку