Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань фондового ринку
та накопичувального пенсійного забезпечення


ПИТАННЯ ДО ТЕМ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ТА/АБО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ


1. Який правовий статус управителів згідно законодавства України?
2. Які особливості створення та реєстрації управителів?
3. Які особливості формування статутного капіталу управителя?
4. Які установчі документи визначені для управителів та їх особливості?
5. Які дозвільні документи необхідні для початку роботи управителя та в процесі його діяльності?
6. Які особливості припинення діяльності управителя?
7. Які існують договірні відносини у фінансово-господарській діяльності управителів?
8. Які суттєві умови договору на управління майном установників управління для фондів фінансування будівництва (ФФБ) виду А та Б?
9. Які зміст, сторони, порядок укладення договору управління?
10. Які особливості, сторони, порядок укладання договору на придбання сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (ФОН)?
11. Який зміст, сторони, порядок укладення договору із забудовником?
12. Який порядок встановлено щодо передачі ФФБ або ФОН в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду?
13. Які нормативно-правові акти регулюють діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю в Україні?
14. Яке законодавче визначення фонду фінансування будівництва?
15. Яке законодавче визначення фонду операцій з нерухомістю?
16. Яке законодавче визначення управителя майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю?
17. Що називається Правилами фонду (Правила ФФБ, Правила ФОН)?
18. Хто є установником управління майном?
19. Хто здійснює державний нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ та ФОН?
20. Що є основними напрямами нагляду та регулювання діяльності управителя ФФБ?
21. Що є основними напрямами нагляду та регулювання діяльності управителя ФОН?
22. Який орган здійснює державний контроль за професійною діяльністю учасників фондового ринку?
23. Яким чином здійснюється державний контроль контроль за професійною діяльністю учасників фондового ринку?
24. На що спрямована перевірка (інспекція) професійної діяльності учасників фондового ринку?
25. Що визначено метою захисту прав споживачів фінансових послуг?
26. споживачем фінансових послуг клієнтом?
27. Хто є споживачем фінансових послуг?
28. Хто є клієнтом на ринку клієнтом?
29. На яких принципах ґрунтується захист прав споживачів фінансових послуг?
30. Що вважається недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг?
31. Яку визначену законодавством інформацію фінансова установа зобов’язана розкривати клієнтам?
32. Яку інформацію фінансова установа зобов’язана надати на вимогу клієнта в порядку, визначеному законодавством?
33. Яку інформацію фінансова установа чи інший суб’єкт господарювання, що надає фінансові послуги, зобов’язані повідомити клієнту у письмовій або електронній формі перед укладенням договору про надання фінансових послуг?
34. Якщо мінімальний обсяг інформації не встановлений законом хто має право визначити мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо кожного виду фінансових послуг?
35. Яка адміністративна відповідальність встановлена за порушення в сфері надання споживачу фінансових послуг?
36. Які основні напрями державного регулювання та контролю за діяльністю управителів?
37. Які державні органи здійснюють контроль за діяльністю управителів?
38. Який порядок здійснення державними органами контролю за діяльністю управителів?
39. Що таке система фінансового моніторингу?
40. Хто є суб’єктами первинного фінансового моніторингу?
41. Що є об’єктом фінансового моніторингу?
42. Які операції підлягають обов'язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу?
43. Що таке «порогові фінансові операції»?
44. Що таке «підозрілі фінансові операції (діяльність)»?
45. Як здійснюється організація фінансового моніторингу у діяльності управителів?
46. Яка встановлена відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу?
47. Як можуть бути наслідки порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу для юридичних осіб?
48. Які заходи впливузастосовуються до суб’єктів первинного фінансового моніторингу?
49. В яких розмірах до суб’єкта первинного фінансового моніторингу можуть застосовуватися штрафи?
50. Яка сукупність дій яких суб’єктів формують систему функціонування ФФБ?
51. Який порядок укладання договору про участь у ФФБ?
52. Які умови передачі коштів в управління управителю ФФБ?
53. Яка сукупність дій яких суб’єктів формують систему функціонування ФОН?
54. Який порядок емісії та обігу цінних паперів ФОН?
55. Які існують особливості операцій інституційних інвесторів з сертифікатами ФОН та порядок їх взаємодії з управителями ФОН?
56. Ким встановлюється порядок та як здійснюється оцінка вартості чистих активів ФОН?
57. Який порядок скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН?
58. Які встановлені обмеження та вимоги до управителя під час управління активами ФФБ та ФОН?
59. Які встановлені особливості правил ФФБ виду А та Б, як прилюдної пропозиції своїх послуг управителем?
60. Які існують відмінності ФФБ виду А від ФФБ виду Б?
61. Які існують відмінності правил ФОН порівняно з правилами ФФБ?
62. Які існують особливості забезпечення виконання зобов’язань забудовника за договором перед управителем фонду?
63. Яка процедура встановлена щодо укладання договорів між управителями та забудовниками?
64. Як відбувається зміна забудовника?
65. Як відбувається відкріплення права вимоги?
66. Які існують види нерухомості та яка специфіка операцій з ними як об’єкту управління у ФФБ та ФОН?
67. Які існують іпотечні договори, умови їх укладання, порядок їх нотаріального посвідчення?
68. Які існують основні види ризиків при здійсненні інвестування в об’єкти будівництва при управлінні ФФБ виду А та Б?
69. Які існують основні види ризиків при здійсненні інвестування в об’єкти будівництва при управлінні ФОН?
70. Які ризики можуть виникнути при оформленні права власності на об’єкти нерухомості, які будуються за рахунок коштів установників управління майном або набуті будь-яким іншим шляхом?
71. Які ризики, пов’язані з оцінкою нерухомості та її відчуженням?
72. Які існують особливості оцінки землі?
73. В чому полягає управління ризиками в діяльності управителя?
74. Які встановлені нормативні вимоги до складу активів ФФБ та ФОН?
75. Які існують особливості активів ФФБ та ФОН та управління ними?
76. Як обчислюється винагорода управителя ФОН та ФФБ?
77. Які загальні вимоги до процедури отримання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю?
78. Який порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю?
79. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю?
80. Що управитель повинен забезпечити з використанням спеціалізованого програмного забезпечення?
81. Які об’єкти обліку є обов’язковими для управителя щодо його професійної діяльності?
82. Які вимоги встановлені до внутрішніх документів управителя?
83. Які умови створення відокремлених підрозділів управителя?
84. Які є підстави та процедура анулювання ліцензії управителя?
85. Який порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю?
86. Як здійснюється державний контроль за дотриманням Ліцензійних умов управителем?
87. Які вимоги встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку в Україні? 88. Які умови проходження сертифікації; порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката особи, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку в Україні?
89. В яких випадках можлива відмова у видачі сертифіката особи, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку в Україні?
90. Які існують підстави та порядок анулювання сертифіката особи, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку в Україні?

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

12.04.2021 - 22.04.2021
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
23.04.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

19.04.2021 - 22.04.2021
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
23.04.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

11.05.2021 - 20.05.2021
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
21.05.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

17.05.2021 - 20.05.2021
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
21.05.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

31.05.2021 - 10.06.2021
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
11.06.2021 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

31.05.2021 - 10.06.2021
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
11.06.2021 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір №92/15 від 16.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку (із змінами)


Переглянути всі »

©  2001-2021  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку