Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу


ПИТАННЯ ДО ТЕМ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ГОЛОВНИХ БУХГАЛТЕРІВ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та вимоги до фінансових звітів в Україні в умовах переходу на МСФЗ

Тема 2. Теоретичні засади підготовки фінансових звітів за МСФЗ

Тема 3. Звіт про фінансовий стан (баланс)

Тема 4. Звіт про сукупні прибутки та збитки

Тема 5. Звіт про власний капітал

Тема 6. Звіт про рух грошових коштів

Тема 7. Фінансові інструменти

Тема 8. Розкриття інформації в примітках до фінансової звітності

Тема 9 Об’єднання підприємств та консолідована фінансова звітність

Тема 10. Трансформація фінансової звітності

Тема 11. Аналіз фінансової звітності

<<< НАЗАД

 

 ©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку