Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
25.04.2013 № 769
м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2013 р.
за № 793/23325

Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів

Відповідно до пункту 28 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою вдосконалення організації підготовки фахівців для фондового ринку України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, що додаються.

 2. Керівникам професійних учасників фондового ринку у термін до 01 січня 2014 року привести посадові інструкції головних бухгалтерів у відповідність до зазначених Професійних вимог.

 3. З 01 січня 2014 року особа, що займає посаду головного бухгалтера, повинна відповідати вимогам, затвердженим цим рішенням.

 4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 квітня 2007 року № 815 «Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 травня 2007 року за № 510/13777 (зі змінами).

 5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 6. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.

Голова Комісії Д. ТевелєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
25.04.2013 № 769

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2013 р.
за № 793/23325

ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ
до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів

 1. Професійні вимоги визначаються рівнем освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатнім для повного і якісного виконання робіт за посадою.

 2. Ці Професійні вимоги поширюються на осіб, які займають посаду головного бухгалтера професійних учасників фондового ринку (крім банків).
  У разі якщо в професійному учаснику фондового ринку відсутня посада головного бухгалтера, зазначені вимоги застосовуються до особи, яка виконує обов’язки з ведення бухгалтерського обліку в професійному учаснику фондового ринку.

 3. Згідно з вимогами законодавства України, у тому числі цих Професійних вимог, професійний учасник фондового ринку розробляє та затверджує посадові інструкції для головних бухгалтерів, в яких визначає завдання, функції, права та обов'язки, відповідальність осіб, які обіймають зазначену посаду.

 4. Головний бухгалтер професійного учасника фондового ринку повинен відповідати таким професійним вимогам:

  мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр);

  мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (зі змінами). У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки;

  не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

  мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі.


Директор департаменту
аналізу, стратегії
та розвитку законодавства
М. Лібанов
©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку