Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу


ДО УВАГИ
ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ГОЛОВНИХ БУХГАЛТЕРІВ!

Український інститут розвитку фондового ринку (УІРФР) протягом дії встановлених карантином протиепідемічних заходів проводить навчання та атестацію (кваліфікаційні іспити) фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників в дистанційній формі.

ВРАХОВУЮЧИ ВСТАНОВЛЕНІ УРЯДОМ КАРАНТИН ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ, ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ФАХІВЦЕМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДОПУСКУ ДО НАВЧАННЯ/КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ МАТИМЕ НАСТУПНІ ОСОБЛИВОСТІ:

1. ЗАЯВА НА НАВЧАННЯ та/або ЗАЯВА НА УЧАСТЬ В КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ ІСПИТІ та документи, що додаються до неї, відповідно до Порядку подачі до Екзаменаційної комісії Українського інститутуту розвитку фондового ринку документів для участі у кваліфікаційному іспиті фахівців з питань ринків капіталу, подаються до УІРФР:

 • сканкопії (фотокопії) відповідних документів - на електронну пошту doc@usmdi.org;
 • документи в паперовому вигляді - надсилаються на ім’я Українського інституту розвитку фондового ринку (УІРФР), ідентифікаційний код 13689055, контактний номер отримувача (099) 300-69-82, на відділення Нової Пошти № 151 (м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 24).

2. Фахівцям, які успішно склали кваліфікаційний іспит:

 • на адресу їх електронної пошти протягом 3 робочих днів після завершення навчання/складання іспиту надсилаються сканкопії свідоцтв про навчання та кваліфікаційних посвідчень для формування пакетів документів в НКЦПФР для проходження сертифікації;
 • на адресу, зазначену в Заявці-анкеті, яка подавалася для реєстрації і отримання рахунку на навчання та/або іспит, надсилаються оригінали свідоцтв про навчання, кваліфікаційних посвідчень та бухгалтерських документів.ПОРЯДОК
ПОДАЧІ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ ІСПИТІ
ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ


1. Документи для участі у кваліфікаційному іспиті подаються до Екзаменаційної комісії Українського інституту розвитку фондового ринку не пізніше 16 год. дня, що передує дню проведення кваліфікаційного іспиту, за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81 (6 корпус КНЕУ, 1-й поверх, кабінет №2, навчально-методичний відділ УІРФР).

Особи, які приїздять для складання кваліфікаційного іспиту з інших міст України, можуть подати документи до 09 год. 30 хв. в день проведення кваліфікаційного іспиту.


2. Відповідно до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року №215 (із змінами), для участі у кваліфікаційному іспиті до Екзаменаційної комісії подаються наступні документи:


2.1. у разі складання кваліфікаційного іспиту ДЛЯ ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА ВПЕРШЕ:

 • Заява на участь у кваліфікаційному іспиті (заява підписується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);*
 • копія свідоцтва про навчання фахівця з питань ринків капіталу за відповідною спеціалізацією (копія засвідчується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);
 • копія диплома про повну вищу економічну або юридичну освіту освітньокваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр» за однією з спеціальностей, зазначених у пункті 2.5 розділу 2 Положення (якщо диплом виданий на дівоче прізвище додатково надається копія свідоцтва про шлюб) (копія засвідчується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);
 • копія документу, що підтверджує оплату кваліфікаційного іспиту (копію засвідчувати не потрібно);
 • копія паспорта (1 та 2 сторінка паспорта у формі книжки або лицьового боку паспорта у формі картки) (копія засвідчується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);

2.2. у разі складання кваліфікаційного іспиту ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ СЕРТИФІКАТА:

 • Заява на участь у кваліфікаційному іспиті (підписується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);
 • копія свідоцтва про навчання фахівця з питань ринків капіталу за скороченою типовою програмою, виданого за відповідною спеціалізацією (копія засвідчується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);*
 • копія диплома про повну вищу економічну або юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр» за однією з спеціальностей, зазначених у пункті 2.5 розділу 2 Положення (якщо диплом виданий на дівоче прізвище додатково надається копія свідоцтва про шлюб) (копія засвідчується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);
 • копія документу, що підтверджує оплату кваліфікаційного іспиту (копію засвідчувати не потрібно);
 • копія паспорта (1 та 2 сторінка паспорта у формі книжки або лицьового боку паспорта у формі картки) (копія засвідчується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);
 • копія трудової книжки у разі працевлаштування за основним місцем роботи (перша сторінка та відомості про роботу за останні три роки) або копія наказу у разі працевлаштування за сумісництвом (копія засвідчується юридичною особою);
 • копія сертифіката, дія якого продовжується (копія засвідчується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);
 • копія ліцензії юридичної особи за відповідним видом професійної діяльності на ринках капіталу, виданої НКЦПФР (копія засвідчується юридичною особою).

________
* - фахівці, які пройшли навчання за відповідною програмою на базі Українського інституту розвитку фондового ринку та складають кваліфікаційний іспит одразу після закінчення навчання, не подають копію свідоцтва про навчання. Зазначена копія свідоцтва формується Українським інститутом розвитку фондового ринку автоматично.

УВАГА! Вимоги до документів про вищу освіту не застосовуються до осіб, які мають загальний стаж роботи на фондовому ринку за будь-яким видом професійної діяльності не менше дев’яти років, а саме стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів.
При цьому додаються копії відповідних сертифікатів та документи, що підтверджують відповідний стаж роботи.


2.3. у разі складання кваліфікаційного іспиту керівником юридичної особи-професійного учасника ринків капіталу, в т.ч. керівником банку (при наявності досвіду роботи на ринку цінних паперів не менше трьох років):

 • Заява на участь у кваліфікаційному іспиті (підписується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);
 • копія диплома про повну вищу економічну або юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр» за однією з спеціальностей, зазначених у пункті 2.5 розділу 2 Положення (якщо диплом виданий на дівоче прізвище додатково надається копія свідоцтва про шлюб) (копія засвідчується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);
 • копія документу, що підтверджує оплату кваліфікаційного іспиту (копію засвідчувати не потрібно);
 • копія паспорта (1 та 2 сторінка паспорта у формі книжки або лицьового боку паспорта у формі картки) (копія засвідчується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);
 • копія трудової книжки у разі працевлаштування за основним місцем роботи (перша сторінка та відомості про роботу за останні три роки) або копія наказу у разі працевлаштування за сумісництвом (копія засвідчується юридичною особою);
 • копія сертифіката за відповідним видом професійної діяльнсоті на ринках капіталу (копія засвідчується особою, яка складає кваліфікаційний іспит);
 • копія ліцензії юридичної особи за відповідним видом професійної діяльності на ринках капіталу, виданої НКЦПФР (копія засвідчується юридичною особою).

УВАГА! Вимоги до документів про вищу освіту не застосовуються до осіб, які мають загальний стаж роботи на фондовому ринку за будь-яким видом професійної діяльності не менше дев’яти років, а саме стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів.
При цьому додаються копії відповідних сертифікатів та документи, що підтверджують відповідний стаж роботи.

<<< НАЗАД

 

 ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
Практичні вміння та навички
червень 2023 року

Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
©  2001-2023  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку