Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу


ОСОБЛИВОСТІ
НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ФАХІВЦІВ
З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ


І. Особливості навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою

Право на навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою мають особи:
- які мають стаж роботи на фондовому ринку протягом останніх трьох років та чинний сертифікат за певним видом діяльності і мають намір пройти навчання за тим самим видом діяльності;
- які мають сертифікат за певним видом діяльності і мають намір пройти навчання за іншим видом діяльності, якщо з дати одержання свідоцтва про навчання за базовою програмою пройшло не більше одного року.
(пункт 1.10 розділу 1 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом ДКЦПФР від 24.09.1996 № 215 (із змінами)

ІІ. Особливості навчання та атестації керівника юридичної особи

Керівник професійного учасника або саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу за наявності стажу роботи на фондовому ринку не менше трьох років на момент подання документів для складання кваліфікаційного іспиту має право складати кваліфікаційний іспит з відповідної спеціалізації без обов’язкового проходження навчання.
(пункт 1.9 розділу 1 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом ДКЦПФР від 24.09.1996 № 215 (із змінами)
Керівник професійного учасника ринків капіталу, в тому числі, банку, складає кваліфікаційний іспит у формі співбесіди (без проходження тестування).
(пункт 7 розділу ІІ Порядку роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2013 № 62 (із змінами)

ІІІ. Особливості атестації фахівців, які мають певний стаж роботи

Особа, яка має загальний стаж роботи сертифікованого фахівця у професійного учасника ринків капіталу не менше дев’яти років, при цьому за останні три роки, які передують складанню кваліфікаційного іспиту за певним видом професійної діяльності, мала загальний стаж роботи не менше 30 місяців сертифікованим фахівцем за відповідним видом професійної діяльності у професійного учасника ринків капіталу, складає кваліфікаційний іспит у формі співбесіди (без проходження тестування).
Копії відповідних сертифікатів та документи, що підтверджують відповідний стаж роботи, додаються до пакету документів, які подаються до Екзаменаційної комісії Українського інституту розвитку фондового ринку.
(пункт 7 розділу ІІ Порядку роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2013 № 62 (із змінами)

<<< НАЗАД

 

 ©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку