Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу

 

ОСОБЛИВОСТІ
НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ФАХІВЦІВ
З ПИТАНЬ ФОНДОВОГО РИНКУ


І. Особливості навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою

Право на навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою мають особи:
- які мають стаж роботи на фондовому ринку протягом останніх трьох років та чинний сертифікат за певним видом діяльності і мають намір пройти навчання за тим самим видом діяльності;
- які мають сертифікат за певним видом діяльності і мають намір пройти навчання за іншим видом діяльності, якщо з дати одержання свідоцтва про навчання за базовою програмою пройшло не більше одного року.
(пункт 1.10 розділу 1 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом ДКЦПФР від 24.09.1996 р. №215 (із змінами)

ІІ. Особливості навчання та атестації керівника юридичної особи

Керівник професійного учасника або саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за наявності стажу роботи на фондовому ринку не менше трьох років на момент подання документів для складання кваліфікаційного іспиту має право складати кваліфікаційний іспит з відповідної спеціалізації без обов’язкового проходження навчання.
(пункт 1.9 розділу 1 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом ДКЦПФР від 24.09.1996 р. №215 (із змінами)
Керівник професійного учасника ринку цінних паперів, в тому числі, банку, складає кваліфікаційний іспит у формі співбесіди (без проходження тестування).
(пункт 7 розділу ІІ Порядку роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2013 р. №62 (із змінами)

ІІІ. Особливості атестації фахівців, які мають певний стаж роботи

Особа, яка має загальний стаж роботи сертифікованого фахівця у професійного учасника фондового ринку не менше дев’яти років, при цьому за останні три роки, які передують складанню кваліфікаційного іспиту за певним видом професійної діяльності, мала загальний стаж роботи не менше 30 місяців сертифікованим фахівцем за відповідним видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, складає кваліфікаційний іспит у формі співбесіди (без проходження тестування).
Копії відповідних сертифікатів та документи, що підтверджують відповідний стаж роботи, додаються до пакету документів, які подаються до Екзаменаційної комісії Українського інституту розвитку фондового ринку.
(пункт 7 розділу ІІ Порядку роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2013 р. №62 (із змінами)

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ:

18.10.2021 - 28.10.2021
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу) та головних бухгалтерів
29.10.2021 Кваліфікаційний іспит

* * *

25.10.2021 - 28.10.2021
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу)
29.10.2021 Кваліфікаційний іспит

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »


©  2001-2021  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку